Dela

Citat

– Våra författare är vår främsta tillgång därför är det oerhört glädjande att Eva, Karins och Peters författargärningar uppmärksammas. Det är en konst att förmedla kunskap på ett sätt som gör att den verkligen får genomslag i klassrummen
Ronny Pettersson, Förlagschef Skola och lärarutbildning på Studentlitteratur
Den här boken handlar om närvarande vuxna som tar ungdomar på allvar och vågar arbeta med ett innehåll som berör eleverna. Om vi vill ha en skola för alla måste skolan klara av att arrangera meningsfulla lärandesituationer. Då krävs det ibland annorlunda aktiviteter där nyckeln ofta är att utgå från ungdomars livsvärld.
Martin Hugo, lektor vid Högskolan för Kommunikation och Lärande i Jönköping
Vi är starka på att leverera innehåll med hög kvalitet och gör det även med vårt utbud av kurser och utbildningar, vi vill vara en heltäckande partner.
Johan Ohlson, Produktchef kompetensutveckling förskola och skola
Många vägar till kunskap vinner alla på. Genom vårt deltagande i Molnet hoppas vi på många intressanta och lärorika möten där vi förhoppningsvis kan inspirera ännu fler att se styrkorna med det digitaliserade lärandet, menar
Magnus Pettersson Roos, vVD och Affärsutvecklingschef på Studentlitteratur.
– Det är med största glädje vi tilldelar projektet Omvårdnad & medicin och Omvårdnad & kirurgi årets Kurslitteraturpris. Inte minst lyckas dessa läroböcker genom sin breda ansats lyfta fram vikten av teamsamverkan mellan de olika professionerna i vården.
Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur
Den israel-palestinska konflikten kan ses som ett mikrokosmos av flera olika typer av konflikter eftersom den har kopplingar till en rad olika områden.
Karin Aggestam
Ett gott utfall är viktigt eftersom det ger oss möjlighet att fortsätta investera i ännu bättre läromedel, i nya marknader och i digitala produkter.
Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Våra läromedel stöttar och underlättar för läraren och hjälper eleverna att nå resultat. Det är glädjande att allt fler ser styrkorna med att använda digitala resurser i klassrummet - fler vägar till kunskap vinner alla på.
Magnus Pettersson Roos, vVD och affärsutvecklingschef på Studentlitteratur
Dagens metoder för lärande och bedömning inte räcker till – det krävs nya metoder för nya tider.
Susanne Kjällander
– Lärarna förtjänar all uppmärksamhet men också det allra bästa stödet de kan få för att lyckas och fortsätta utvecklas i sitt viktiga arbete. Vi kan leverera högsta kvalitet oavsett om det är en bok, en utbildning, en digital informationstjänst eller en kombination av dessa produkter och tjänster som efterfrågas
Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Detta är en efterlängtad bok för oss som arbetar i praktiken med att utveckla och förbättra barns och ungdomars villkor i samhället. Vi vet att behovet av ett ökat samarbete mellan professioner och organisationer är stort. Boken ger oss svar på hur det kan gå till och är både stimulerande och lättillgänglig.
Bodil Långberg, chef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Stockholm
Maria Sjöberg och hennes medförfattare ger dagens studenter moderna verktyg för deras historieförståelse.
Juryn Kurslitteraturprisets hederspris
Anders Söderholm, ordförande i Svenska ProjektAkademien
Sverige har projekt, projektledning och projektledare i världsklass. Det är den viktigaste lärdomen som förmedlas i den här boken
Även om många tror sig vara naturliga och starka ledare är det ibland lite si och så med självinsikten.
Mats Alvesson och Stefan Sveningsson
– Det är med största glädje vi tilldelar Medicinsk mikrobiologi årets Kurslitteraturpris. Med sitt nytänkande angreppsätt kommer boken på bästa sätt att stötta de blivande läkarnas kunskapsutveckling inom området.
Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur
En pedagogisk klassiker.
Finansminister Anders Borg
Klas Eklunds bok är en utmärkt introduktion till ekonomi och bör väcka intresse för ämnet hos många läsare.
Riksbankschef Stefan Ingves
Affären bidrar i hög grad till att befästa vår position som det ledande förlaget för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Kursboksutgivningen från Norstedts kännetecknas av mycket hög kvalitet och omfattar en rad starka författarskap.
Studentlitteraturs VD Stefan Persson
– De stora frågorna är inte de enklaste att svara på eller lösa – men det är viktigt att man som lärarstudent, lärarutbildare, fritidspedagog, lärare, rektor eller skolforskare har sett dem och sökt svaren på dem.
Tomas Kroksmark
– Det är nyfikenheten på nya möjligheter och viljan att åstadkomma förändring som styr vårt arbete. Vi tror på evolution och på att hela tiden utvecklas. Under kommande år ska vi förstärka och fördjupa vår position och vi ska fortsätta att leda utvecklingen från tryckt till digitalt.
Stefan Persson, VD Studentlitteratur.
– Vi ser fram emot fortsatta framgångar för Iustus med Pia vid rodret. Med sin förlagskompetens, erfarenhet av marknadsföring såväl som försäljning och gedigna kunskaper inom juridikområdet är hon väl lämpad för uppdraget att leda Iustus Förlag.
Magnus Pettersson Roos från Iustus styrelse.
Kursboksutgivningen från SNS är mycket välskött och omfattar titlar författade av ledande samhällsvetenskapliga forskare och experter som väl kompletterar vår befintliga utgivning och bidrar till att befästa vår position som det ledande förlaget för samhällsvetenskaplig kurslitteratur.
Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Genom ägarskiftet skapas möjligheter för SNS kursboksutgivning att få en bredare spridning i högskolevärlden och SNS kan fokusera på sin kärnuppgift, att ta fram beslutsunderlag för politik, näringsliv och förvaltning.
Mia Horn af Rantzien, VD SNS
– Med en självständig och kreativ ansats tar sig Christel an detta viktiga område och vår förhoppning är att hennes arbete kan uppmuntra fler till nytänkande beskrivningar och analyser av personalarbetets utmaningar
Sigrid Ekblad, förläggare på Studentlitteratur, ingår i juryn
– Det är mycket hedrande för oss att vinna detta pris. Priset är, tillsammans med elevernas uppskattning och engagemang, en viktig bekräftelse på att vi tänkt rätt under arbetet med läromedlen.
Susanna Hedenborg, en av författarna.
– Det är med stor glädje vi tilldelar Flerdimensionell analys årets Kurslitteraturpris. Patrik Nordbeck och Jonas Månsson håller fast vid sin pedagogiska idé och lyckas tillgängliggöra ett komplext ämne utan att förenkla.
Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur.
- Det är viktigt att Studentlitteratur hela tiden förändras och utvecklas, men grunden för vår verksamhet är densamma. Vi har alltid pedagogiken som utgångspunkt. Det är det personliga mötet, samarbetet mellan oss, lärarna och våra författare som är avgörande för vår positiva utveckling.
Stefan Persson, VD Studentlitteratur
– Med hjälp av enkäter och undersökningar har vi tagit reda på vilka behov våra författare har och det har tydligt framkommit att man vill kunna följa sin titel närmare och få mer information kring den.
Karin Thelander, projektledare för den omfattande webbsatsningen.
– Vi hade länge saknat en forskningsbaserad lärobok som utgår från arbete i projektform, så därför bestämde vi oss till slut för att skriva den själva. Vi är otroligt glada att bli uppmärksammade på det här sättet och vi hoppas att priset ska hjälpa oss att nå ut till fler som är intresserade av projektledning.
Författarna Tomas Jansson och Lennart Ljung