Hur kan vi förebygga våldsbejakande extremism?

Hur kan vi förhindra att extrema grupper växer, vem har ansvaret?
Vi bjuder in till SV arena - ett samtal där perspektiven ska breddas och alla får tala till punkt.

Antidemokratiska strömningar och populism växer allt starkare både i Sverige och stora delar av världen. En ny rörelse, Nordisk alternativhöger som samarbetar med både nazister och vit makt-grupper håller en konferens i Stockholm där bland andra Richard Spencer, ledare inom den amerikanska vit makt-rörelsen deltar. Efter nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg har frågan om våldbejakande grupper hamnat högt upp på den politiska agendan.

Hur kan vi förhindra att extrema grupper växer, vem har ansvaret?
Vi bjuder in till SV arena - ett samtal där perspektiven ska breddas och alla får tala till punkt.

I samtalet deltar bland andra Peter Sundin, Brottsförebyggande centrum i Värmland, Andreas Bergström, tankesmedjan Fores, Adel Elsayed Sparr, kommittésekreterare hos Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nina Larsson, Studieförbundet Vuxenskolan.


Tid och plats:
7 november kl 8.00-9.00
Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
Frukost från kl 07.30

Anmälan: http://korturl.com/svarenavbe

 

 

Natalia Rylander
Pressekreterare till förbundschef Nina Larsson
natalia.rylander@sv.se

Prenumerera

Media

Media