Citat

Jag är särskilt glad över att den historien uppmärksammas eftersom frågan om hur vi kan hjälpa människor som befinner sig på flykt idag är en av vår tids mest akuta.
Malin Nord om boken Barmark
Att få Studieförbundet Vuxenskolans författarpris är en enorm heder, med tanke på de fantastiska författare som fanns med bland de nominerade. Och att jag får det för min första roman ger mig en underbar känsla av bekräftelse som jag tar med mig i mitt fortsatta skrivande.
Catrin Ormestad, författare
Jag ser mycket fram emot att börja jobba för Studieförbundet Vuxenskolan. Folkbildning är ett viktigt instrument för att människor ska få mer makt över sina liv. Civilsamhällets betydelse ökar och SV har nu stor potential att göra skillnad för än fler. Det vill jag vara en del av.
Nina Larsson, tillträdande förbudschef, Studieförbundet Vuxenskolan
Den här överenskommelsen pekar i rätt riktning. Här finns ökade resurser till civilsamhället, det är bra. Dessutom nämns studieförbunden som lämpliga utförare av tidiga insatser under asyltiden, det är mycket bra. Överenskommelsen är ett resultat av ett samarbete över blockgränserna. Ett gemensamt ansvar i en svår tid.
Ulrika Carlsson
Det är sorgligt att se hur regeringen först gasar och sedan bromsar. Först var det 30 miljoner kronor för ett halvår, nu föreslår man 50 miljoner för hela 2016. Detta i ett läge när fler och fler asylsökande behöver studieförbundens insatser. Släpp in folkbildningen i integrationsarbetet. Det är dags att omfördela pengar från Migrationsverket och arbetsförmedlingen till studieförbunden.
Ulrika Carlsson
Det här priset är ett bevis på att det finns fler än jag som tycker att frågor om inkludering och jämställdhet är superviktiga.
Ida Östensson
Jag åker till Visby för att försöka skapa bättre integration i samhället och för att undvika sociala klyftor.
Ahmad Alhallaq
Att skapa mötesplatser om integration mitt i vimlet under Almedalsveckan är viktigt för oss som arbetar med folkbildning. Jag hoppas att många beslutsfattare och politiker vill ta en paus från uppskruvade tonlägen, tal och debatter. Kom och lyssna till föreläsare med riktigt viktiga berättelser.
Niklas Lundgren
Barbro Westerholm får Sokratespriset för sina insatser i hbtq-frågor och för att hon är en av vår tids största folkbildare
Berit Danielsson, förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan
Bildning för människan och samhället framåt. Studieförbundet Vuxenskolan har stora möjligheter i en föränderlig omvärld.
Berit Danielsson, förbundsordförande
Det är spännande och utmanande att vara föreslagen som ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan. Att vara ordförande för ett av Sveriges största studieförbund är ett av landets viktigaste förtroendeuppdrag. Jag vill se fler människor växa hos oss.
Ulrika Carlsson
Det kan vara lättare att sjunga än att prata. Självhjälpsgrupper och samtalsgrupper är bra för många men för en del människor med psykiska problem kan det kännas oöverstigligt att anmäla sig, boka tid och prata med andra. Om man i stället ses för att sjunga eller dansa tillsammans kan det kännas lättare att ta nästa steg i sin utveckling. Och en del kanske inte heller behöver prata om sina problem – det kan räcka med att få tillhöra ett sammanhang, att träffa andra och göra något tillsammans
Anna-Maria Lundberg, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan
Arbetet med Bildningsresan gav blodad tand. Den ställde frågan om bildning kontra utbildning på sin spets. Nu ställer vi frågan om det är möjligt att påverka sin livssituation genom utbildning och hårt arbete,
Anders Öhberg
Det här är två bra och välgjorda musikvideos. The Commotion har till exempel spelat in en soulig låt i en spännande miljö till min text
Johan Öberg, textförfattare och jurymedlem
Det är bra att lära sig saker man inte kan. Mitt val gör att man blir mer medveten om vad som finns i Sverige, vad som finns att rösta på och hur man gör.
Göran Tingström cirkelledare och föreläsare
-Pride är glädje och allvar. Det känns som att tävlingen för årets bästa HBTQ-studiecirkel korsar nyfikenhet och kunskap på ett relevant sätt.
Gunn Lundemo
-Tävlingen kombinerar allvar med lekfullhet, något som passar väldigt bra i Pridesammanhang.
Fredrick Federley
- För personer med intellektuell funktionsnedsättning hjälper det inte med en ramp till vallokalen. För att kunna använda sin rättighet att delta i demokratin på lika villkor måste vi tillgängliggöra vad det är vi röstar om. Själva politiken måste bli tillgänglig.
Kjell Stjernholm, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan
Genom att höja kunskapen och skapa större delaktighet i det politiska samtalet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är vi övertygade om att fler kommer att känna sig trygga i att använda sin röst. Så stärker vi demokratin och ökar delaktigheten.
Joanna Ljunggren, pressansvarig Studieförbundet Vuxenskolan