Sverigeunik collegeutbildning i Örebro

Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro startar i höst en unik utbildning – SV Kulturcollege - för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en effekt av projektet Vild Vacker Vuxen som pågått inom ramen för SVs verksamhet sedan 2010 och som erbjudit estetisk verksamhet för samma målgrupp.

SV Kulturcollege blir en unik utbildningsform som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning för att erbjuda en alternativ väg efter gymnasiesärskolan.

-          Vi har bedrivit en förstudie inom ramen av projektet Vild Vacker Vuxen. Med förstudien ville vi undersöka förutsättningar och intresse för en eftergymnasial utbildning inom kultur, media och IT-teknik.

-          Vi har upptäckt de begränsade möjligheterna till eftergymnasiala studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nu ändrar vi på detta! SV Kulturcollege startar hösten 2014, säger Björn Brunnberg avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Arvsfonden stödjer Studieförbundet Vuxenskolans arbete med 3,3 miljoner för det första av tre år för att skapa och starta SV Kulturcollege.

För vidare information kontakta

- Björn Brunnberg bjorn.brunnberg@sv.se , 0708 55 39 12
- Maria Östby
maria.ostby@sv.se , 0722 20 72 39

Dokument & länkar