Studsvik omstrukturerar affärsområdet Konsulttjänster

Report this content

Studsvik har beslutat genomföra en omstrukturering av affärsområdet Konsulttjänster. Affärsområdet fokuseras på våra tekniska plattformar för konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Omstruktureringen innebär att endast konsultverksamhet som är kopplad till licensförsäljning bibehålls. MBL-förhandlingar inleds omgående.

Verksamheten i England kommer att omfatta delägandet i och tjänster relaterade till det lågaktiva förvaret i Cumbria. Beslutet medför en kraftig reducering av personal i England.

I samband med den nya affärsinriktningen byter affärsområdet namn till Studsvik Waste Management Technology.
  

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 070-231 04 58
Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 076-002 10 66
  

Kort om Studsvik
Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar