Liselotte Engstam tar plats i EU-kommissionens nya expertgrupp om digitalisering

Liselotte Engstam, uppskattad föreläsare i StyrelseAkademiens högre utbildning ”Master fokus ordförande” och medlem i föreningen sedan 2008, har valts in i EU-kommissionens expertgrupp som ska ta fram råd och riktlinjer i olika frågor rörande digitalisering i samband med bolagsstyrning.

Expertgruppen kommer att titta på flera olika aspekter runt användandet av ny teknik vid styrning av noterade bolag. Exempel på områden som i ett första steg kommer att belysas är

  •  Digitaliseringens påverkan på bolagsstyrning
  •  Kommunikation i nya kanaler med aktieägare
  •  Registrering och administration av aktieägare i samband med stämmor

Liselotte har lång internationell erfarenhet och ett speciellt intresse för strategi och företagsutveckling driven av digitalisering och informationstekniska framsteg. Hon sitter idag i ett flertal styrelser, i både noterade och privata bolag. Hon stödjer även styrelser och ledningar i digitaliseringsfrågor.

Liselotte tycker att det är viktigt att få möjlighet att bidra med kunskap om hur företag och styrelser påverkas av digitalisering, för att underlätta den krävande förnyelseresa som behövs för många organisationer.  

Maria Öhman, vd StyrelseAkademien Sverige

E-mail: maria.ohman@styrelseakademien.se

Telefon:  072-331 02 24

www.styrelseakademien.se

StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk för ägare, styrelser och vd:ar. StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, utvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7 000 medlemmar. Vi utbildar ca 2 000 personer om året i styrelse- och ägarfrågor. 

Taggar:

Om oss

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7.000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se