Neutrala rekryteringar lyfter styrelsearbete

Identifiera de kompetenser som behövs till styrelser och rekrytera därefter. Det låter självklart men i många företag tillsätts fortfarande styrelseposter som tillsvidareanställningar. Det vill Suzanne Sandler, VD på StyrelseAkademien, ändra på.

En styrelse har det strategiska ansvaret för att styra ett företags verksamhet framåt i en viss riktning. Trots att en styrelse är väldigt viktig för ett företags framtid, har det varit tradition att tillsätta styrelseposter som förtroendeuppdrag som bara löper på. Men insikten om att en styrelse med mångfaldskompetens tar bättre beslut börjar nu genomsyra allt fler rekryteringar av nya ledamöter, något som Suzanne Sandler, VD StyrelseAkademien, tycker är bra.

- Idag ser vi att företag först identifierar vilka kompetenser som behövs och som kompletterar nuvarande sammansättning på ett bra sätt. Därefter går man vidare och rekryterar den profilen. Att rekrytera på det här sättet ökar både kompetensen och mångfalden i styrelsen, säger Suzanne.

Ett sätt att uppnå målet om behovsbaserad, neutral rekrytering är att samarbeta med rekryteringsföretag istället för att låta processen skötas internt.

När StyrelseAkademien Sverige inledde samarbetet med rekryteringsföretag som Experis och Hammer & Hanborg sökte man en rekryteringspartners som utmanar rådande styrelsenormer och som vågar tänka nytt. Som förnyar och professionaliserar rekryteringsbranschen till styrelser.

- Vi vill jobba med företag som ser på styrelserekrytering på ett nytt sätt och som är experter på kompetensbaserad rekrytering. Och som faktiskt vågar föreslå ledamöter som kanske vitt skiljer sig åt från den övriga styrelsen. Vi välkomnar fler partners inom detta område för att få större impact och att förändringen går fortare.

Suzannes råd till företag som ser behov av att byta ut delar av en styrelse är att se över möjligheten att hitta andra samarbetsformer för de erfarna ledamöterna.

- Det är ett sätt att behålla erfarenheten och samtidigt låta nya förmågor komma till tals. Det finns olika sätt att göra det på, styrelsen kan låta tidigare erfarna ledamöter vara mentorer till nya eller så kan man tillsätta en advisory board.

När kompetensen breddas och mångfalden ökar i styrelsen börjar nästa utmaning, nämligen att få den nya styrelsen att arbeta bra ihop. Det ansvaret ligger hos ordföranden och därmed kan man ställa kravet på att även ordföranden ska våga tänka nytt.

- Ordförandens roll är viktig, inte bara ur formell synpunkt. Att skapa ett bra team av en grupp människor som träffas så sällan att de kanske inte hinner lära känna varandra, är inte alltid det lättaste!

Suzannes tips för att utveckla styrelsearbetet:

  1. Rätt ordförande är A och O. Ordföranden ska vara motorn i styrelsens arbete och ansvarar för relationen till både ägaren och VD.
  2. Gör en styrelseutvärdering en gång per år. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? En utvärdering ger svart på vitt vad man ska fokusera på för att utveckla arbetet till nästa nivå.
  3. För att komma igång snabbt så kan man utvärdera varje styrelsesammanträde. Ta reda på vad som gjorde mötet bra eller inte och förbättra varje möte.

Taggar:

Om oss

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7.000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Idag ser vi att företag först identifierar vilka kompetenser som behövs och som kompletterar nuvarande sammansättning på ett bra sätt. Därefter går man vidare och rekryterar den profilen. Att rekrytera på det här sättet ökar både kompetensen och mångfalden i styrelsen.
Suzanne Sandler