Trenden med allt färre arbetstagarrepresentanter i svenskabolagsstyrelser bör brytas

- StyrelseAkademien uppmanar fackligt anslutna att lära sig mer om styrelsearbete för att kunna ta plats i bolagens styrelser. En viktig möjlighet att bidra med kunskap om företaget och kunna påverka styrelsebeslut som leder till högsta möjliga värde.

Den ideella organisationen StyrelseAkademien ser gärna att fler fackligt engagerade förstår värdet av att aktivt delta i styrelsearbetet, och att många fler än idag väljer att ta styrelseuppdrag. Ett sätt att öka attraktionskraften för att få fler fackligt engagerade att räcka upp handen är att fackförbund gemensamt upphandlar utbildning i bolagsstyrning och erbjuder möjlighet att ta ”körkort i styrelsearbete” till sina medlemmar.

En styrelseutbildning skapar insikt om styrelsens roll och uppgift och underlättar det strategiska arbetet med att skapa riktlinjer för att nå hållbar lönsamhet och värdeutveckling. StyrelseAkademien beklagar den trend som redovisats i media, där det framkommer att många fackliga medlemmar inte tar plats i styrelserummen. Enligt en undersökning genomförd av PTK står tre av fyra platser för arbetstagare i bolagsstyrelser tomma.

”Vi har en lagstiftning på området för att säkerställa och även möjliggöra för fackliga representanter i privata bolag att aktivt delta i styrelsearbetet. Här krävs nu en innovativ lösning för att se till att fler fackligt engagerade använder sig av denna möjlighet”, säger Suzanne Sandler, VD på StyrelseAkademien Sverige.

En lösning för att ändra på nuvarande situation är att fackliga organisationer gemensamt tillhandahåller grundläggande utbildning inom bolagsstyrning, och att styrelsefrågor blir belysta på olika sätt i redan befintliga fackliga kurser. Dessutom kan ämnet lyftas fram mer i den allmänna dialogen med fackmedlemmar. Det skulle öka kunskapen och beredskapen för att ta ett styrelseuppdrag och attityden skulle förmodligen bli annorlunda. Fler skulle se uppgiften som en otrolig möjlighet till att påverka och på köpet få ytterligare yrkesmässig utveckling.

“StyrelseAkademiens medlemmar vittnar om att arbetstagarrepresentanterna är viktiga för ett framgångsrikt styrelsearbete. De besitter värdefull kunskap om bolaget, har andra infallsvinklar och ställer annorlunda frågor än övriga ledamöter. Det handlar om mångfald”, fortsätter Suzanne Sandler.

För ytterligare information
Suzanne Sandler,
VD StyrelseAkademien Sverige, tel 0735 356 635

Cornilla von Plomgren,
Kommunikationsansvarig StyrelseAkademien Sverige, tel 0760 492 800

StyrelseAkademiens mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien har arton medlemsföreningar med ca 5 800 individuella medlemmar, och är idag Sveriges största nätverk för styrelseledamöter, ägare, och VDar.

Taggar:

Om oss

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7.000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se

Prenumerera

Dokument & länkar