19 nya småhustomter längs Hammargrens väg i Kovland

Som en del i att öka bostadsbyggandet i hela kommunen och skapa förutsättningar för bland annat barnfamiljer att bygga hus har ett område i Kovland förberetts för 19 nya småhustomter.

Kovland ligger ca 13 km från Sundsvalls centrum, nära friluftsliv, natur, barnomsorg, skola och service men också nära till centrala Sundsvall. De nya tomterna finns längs den nybyggda lokalgatan Hammargrens väg.

- Vi vill skapa möjlighet för att fler ska kunna bygga hus även utanför centrala Sundsvall. Det betyder mycket för de som bor och verkar i våra kommundelar när fler väljer att flytta till dessa orter. Det skapar förutsättningar för att hela Sundsvall ska kunna leva, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Enligt bland annat teknik- och arkitektgruppen Projektengagemangs Samhällsbarometer 2018, tror många att vi kommer värdesätta att bo nära natur och grönområden i framtiden men ändå ha nära till stan och den service som det erbjuder. 

De nya tomterna lottas ut till försäljning
De nya tomterna kommer att erbjudas till försäljning och vem som får möjlighet att köpa småhustomt bestäms genom lottning. Intresserade registrerar sig för att delta i lottningen under perioden 4 – 17 november. Man registrerar sig på kommunens webbplats. 

Kontakt:

Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 060-19 13 23

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media