2, 5 miljon stärker lyckad satsning på biblioteken i Sundsvall

Staten satsar pengar på Sundsvall kommuns arbete att utveckla biblioteken. Satsningen förstärker kommunens arbete med att öka den digitala delaktigheten och att nå fler på landsbygden.

Regeringen gav Kulturrådet ett uppdrag att genomföra en treårig satsning och en budget på 225 miljoner kronor för att stärka biblioteken med syftet att öka utbud och tillgänglighet i verksamheten. Satsningen, som går under namnet Stärkta bibliotek, är ett led i bibliotekens roll som demokratisk mötesplats, nav för språkutveckling, kunskap och information.

Sundsvalls stadsbibliotek, ansökte om medel och har blivit tilldelad 2, 5 miljoner för sitt kommande utvecklingsarbete.

- Det är fantastiskt roligt att Kulturrådet har uppmärksammat vårt utvecklingsarbete, det är ett kvitto på att vi är rätt i tiden med våra digitala satsningar, säger Ulf Johansson, enhetschef på Sundsvalls stadsbibliotek.

- Biblioteken har ett nytt folkbildande uppdrag, det är ju även en demokratifråga med digital utveckling både i stad och landsbygd, vårt Digidelcenter är ju till exempel en uppskattad satsning, säger Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Biblioteket har de senaste åren satsat stort på att arbeta med digital delaktighet för alla och att nå fler på landsbygden, till exempel genom satsningen på Mobibblan som utsägs till Sveriges bästa mobila bibliotek 2017.

För mer information:
Ulf Johansson, enhetschef Sundsvalls stadsbibliotek
Telefon: 060-19 18 46
e-post: ulf.lk.johansson@sundsvall.se  

Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Telefon: 070-189 99 20
e-post: asa.ulander@sundsvall.se

Jonas Walker, kultur-och fritidsdirektör
Telefon: 070-215 69 51
e-post:  
jonas.walker@sundsvall.se

 

Prenumerera

Media

Media