63,7 miljoner kronor i vinst för Stadsbacken AB

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, visar ett resultat för januari – augusti med 63,7 miljoner kronor. Resultatet för hela året beräknas bli 114,4 miljoner kronor, vilket är 24,2 miljoner kronor lägre än tidigare prognos.

- Rapporten visar att koncernen fortsätter att leverera en betydande vinst trots utmaningar i form av bland annat effekterna av den snörika vintern, som belastar resultatet med 39 miljoner kronor, säger Anders Johansson, vd för Stadsbacken AB.

Jämfört med tidigare prognos förväntas även Sundsvall Vatten försämra sitt resultat med 9 miljoner kronor och ServaNet med 7 miljoner kronor.

- Utredningskostnader för att säkerställa hållbara vatten- och avloppstjänster i takt med att Sundsvall växer har infallit tidigare än förväntat för Sundsvall Vatten. ServaNet bedömer kunna ansluta 3 500 villor till bredband under året, vilket blir en ökning med 500 jämfört med år 2017. Det är dock en minskning från budgeterade 4 230 anslutningar, vilket drabbar resultatet, säger Anders Johansson.

Brist på underleverantörer och långa handläggningstider för grävtillstånd hos Trafikverket gör att utbyggnationen inte går så snabbt som planerat.

- Koncernen är lönsam och fortsatter också att bidra till ökad samhällsnytta. Mitthem påbörjade nybyggnation av 88 lägenheter i Bosvedjan och i augusti flyttade hyresgästerna in i de 51 nya lägenheterna på Södermalm, säger Pernilla Berg (S), ordförande i Stadsbacken AB.

Kontaktpersoner

Pernilla Berg (S), styrelseordförande, Stadsbacken AB, 070-343 14 18

Anders Johansson, vd, Stadsbacken AB, 070-103 04 08

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 19 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 1,9 miljarder kronor, en balansomslutning på 7,6 miljarder kronor och ett resultat om 132,1 mnkr för 2017. Antal anställda uppgick under 2017 till 562.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Koncernen är lönsam och fortsatter också att bidra till ökad samhällsnytta.
Pernilla Berg (S), styrelseordförande, Stadsbacken AB