Åkersviks idrottshall stängs av säkerhetsskäl

Report this content

Under de två senaste veckorna har Sundsvalls kommun undersökt takkonstruktionen på Åkersviks idrottshall tillsammans med en byggnadskonstruktör i samband med planerade underhållsarbeten.

Det visar sig att limträbalkarna som bär upp taket har försämrad bärighet. Därför stängs hallen av säkerhetsskäl från och med fredag kväll.

Kommunen utreder nu både hur man ska organisera idrottsundervisningen framöver och vilka åtgärder som behöver vidtas för att återställa byggnaden.

Sundsvalls kommuns avdelning Drakfastigheter gör regelbundna kontroller av de fastigheter man förvaltar. Det var under en sådan kontroll som felet upptäcktes. Man har även låtit förstärka konstruktionen för cirka 20 år sedan.

Kontaktperson: Torbjörn Stark, fastighetschef, Drakfastigheter, Sundsvalls kommun, telefon 060-19 14 81.