Aktiva äldre får möjligheter i Gärdehovsanläggningen, Sundsvall

Anläggningschef Henrik Blusi bjuder in allmänheten till ett möte i Nordichallen på måndag 12 december klockan 13.00. Han vill genom detta möte få veta vad Gärdehovsanläggningen kan erbjuda av intresse för äldre aktiva personer i Sundsvall.

I Nordichallen kommer det inom kort att finnas en ny konstgräsmatta. Hela Nordichallen är därefter reserverad för äldre varje tisdag mellan 12.00 och 14.00. På måndagens möte hoppas man få veta hur man på andra sätt ska kunna främja ett aktivt liv med ökad folkhälsa för de äldre.

Kontakt

Henrik Blusi, anläggningschef, telefon 060-19 18 56, 070-190 67 68

e-post henrik.blusi@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera