Anette Bergman blir Näringslivsbolagets nya vice VD

Måndagen den 15 april kliver Anette Bergman på uppdraget som vice VD för Näringslivsbolaget. Anette kommer närmast från Mitthem, där hon idag arbetar som ekonomichef och kommer att fortsätta med sitt ursprungliga uppdrag på 50% och 50% på Näringslivsbolaget. 

      Det är självklart att vi på Mitthem hjälper ett systerbolag som hamnat i det här läget. Jag har full förståelse för att det är en speciell situation som bolaget och medarbetarna befinner sig i men har heller ingen insyn i utredningen som pågår eller vad den kommer att resultera i. Mitt uppdrag handlar om att ansvara för att den löpande verksamheten fungerar och ta hand om personalen, säger Anette Bergman, ekonomichef Mitthem. 

      Vi är tacksamma att Mitthem delar med sig av Anette Bergman, som är synnerligen kompetent för uppdraget, säger Anders Hedenius, styrelseordförande i Näringslivsbolaget

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall. Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för nyetableringar, fler besökare samt utveckla och stötta befintliga företag.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media