Arbetet med förorenade områden i Sundsvall uppmärksammas under Almedalsveckan

Sundsvalls kommun har arbetat fokuserat med sitt industriella arv: förorenade områden i kommunen. För att skapa livsmiljö i toppklass har flera industriområden och kommunala tippar åtgärdats.
Men det krävs statligt stöd och en högre åtgärdstakt för att nå miljömålet Giftfri miljö som en del i arbetet att lösa de stora miljöproblemen till nästa generation. Miljönämndens ordförande lyfter frågan på Almedalsveckan.

Fororenade områden uppmärksammas under Almedalsveckan
10 000 svårt förorenade platser finns i Sverige och är ett stort samhällsproblem, nu uppmärksammas detta under veckan. Sundsvalls kommun lyfts som ett gott exempel där man arbetat offensivt med att åtgärda kända föroreningar.

- Jag kommer att lyfta de utmaningar vi har i Sundsvall och visa på hur vi arbetar med detta svåra problem. Trots att vi ökat ambitionsnivån under de senaste åren och numera faktiskt betar av listan, kommer det att ta flera mandatperioder att bli färdig, säger Birger Hjörleifsson miljönämndens ordförande.

För att kunna sanera mark där kommunen inte hittar någon ansvarig är det viktigt att statligt stöd avsätts. Sundsvalls kommun har i dialog med Naturvårdsverket och länsstyrelsen fört fram önskemål om ökade anslag för att kunna höja åtgärdstakten samtidigt som det finns planer på att avsätta kommunala medel för att kunna driva fler projekt.

- Det är i samverkan mellan statliga verk, länsstyrelse och kommun vi kan göra kloka prioriteringar och kraftsamla resurser för att arbeta med de förorenade områden som utgör den största risken för miljön och människors hälsa. Sundsvalls kommun står enade i arbetet med hållbar tillväxt och i arbetet med att åtgärda förorenade områden. Det är prioriterat för att nå en livsmiljö i toppklass, säger miljödirektör Andreaz Strömgren. 

Gifter på havsbotten
I framtiden ser kommunen även ett behov av att i större utsträckning få till stånd åtgärder på havsbotten.

- Nu hittas miljögifter, främst DDT och PCB, åter igen i okläckta havsörnsägg. Dessa gifter tror forskarna kommer från gamla utsläpp lagrade i fiberbankar utanför vår kust. Det kan bli kostsamt att åtgärda detta, säger Birger Hjörleifsson.

Birger Hjörleifsson deltar på Almedalsveckan, seminariet Hur kan historiska föroreningar åtgärdas på ett kostnadseffektivt sätt? den 1 juli kl: 09:30

Kontakt:

Andreaz Strömgren, miljödirektör
Tfn: 060-19 25 74, 073-274 31 79
E-post: andreaz.stromgren@sundsvall.se

Birger Hjörleifsson, miljönämndens ordförande
Tfn: 060-19 15 19, 070-190 54 55
E-post: birger.hjorleifsson@sundsvall.se

Om aktiviteten under Almedalsveckan
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/17595?redir=


 


Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media