Årets lärare i Sundsvall får Kunskapsdraken

Malin Tellberg Westermark
fick pris som årets lärare vid barn- och utbildningsförvaltningens gala
Framtidsmyran. Nu får hon barn- och utbildningsnämndens utmärkelse
Kunskapsdraken för sitt engagemang i skolan.

Motiveringen för utmärkelsen lyder:

Lärare med stor
kärlek och ett enormt engagemang till läraryrket.

Malin har via sitt engagemang till läraryrket varit en god förebild och inspiratör på skolan.
Malin har sedan vi etablerade oss i Sidsjön 2003, med stor yrkesskicklighet
verkat för att Sundsvalls Montessoriskola skall bli ett tydligt pedagogiskt
alternativ inom den kommunala skolan. Malin har ett genuint intresse för
lärande och arbetar hela tiden med att vidga "läranderummet". Malin
är även engagerad i UNICEF och har via detta engagemang lyckats att få många
externa personer att besöka skolan och dela med sig av sina erfarenheter,
vilket vidgat eleverna syn på Världen. Lyssna gärna på Lärarrummet P1, www.ur.se, det säger allt om Malin, hon sticker ut
och är värd att få utnämningen ÅRETS LÄRARE.

Malin Tellberg Westermark är montessorilärare på Sundsvalls
Montessoriskola 

Kontaktperson: Berit Nilsson, rektor på
Sundsvalls Montessoriskola, telefon: 070-550 36 41 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera