Barn- och utbildningsnämndens Kunskapsdrake till eldsjäl för forskarskolan

Barn- och utbildningsnämnden ger Ann-Catrine Lilieqvist, rektor på Hagaskolan, utmärkelsen Kunskapsdraken vid sitt möte den 24 oktober.

Lilieqvist får utmärkelsen för sitt goda arbete med att öka måluppfyllelsen och att utveckla modell- och forskarskolan i Sundsvall.

Utmärkelsen delas ut som första punkt på dagordningen vid nämndens sammanträde i kommunstyrelsesalen den 24 oktober klockan 13.

Modell- och forskarskolan som Ann-Catrine Lilieqvist arbetar med, är ett särskilt arbetssätt som används på Hagaskolan och St:Olofsskolan i Sundsvall. Arbetssättet går ut på att angripa vardagsproblem i undervisningen på ett vetenskapligt sätt för att sedan sprida kunskapen om lösningen internt bland kollegorna.

Skolorna får stöd av Karlstads universitet i arbetet.

Kontaktperson: Eva Jönsson, skolområdeschef för skolutveckling, 070-604 41 97

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera