Belönas med kunskapsdraken för sitt arbete med teori i praktik

Christina Hübinette och Helena Sjökvist vid Sundsvalls gymnasium får barn- och utbildningsnämndens utmärkelse kunskapsdraken. Det får de för sitt arbete med elever som har svårt att ta till sig kunskap ur böcker. De kallar sitt arbete teori i praktik. Utmärkelsen delas ut vid nämndens sammanträde den 21 november i kommunstyrelsesalen i Sundsvalls kommunhus.

Arbetet med teori i praktik började efter att Hübinette och Sjökvist gått en utbildning i ämnet vid Umeå universitet. De startade då ett försök där en halv klass fick praktisera två dagar i veckan. Under praktiken fick de koppla samman det de upplevde med teoretisk kunskap och dra egna slutsatser.

Både eleverna och skolan är mycket nöjda med resultatet.

 

Kontaktperson: barn- och utbildningsnämndens ordförande Annelie Luthman, telefon: 070‑190 44 69.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera