Biträdande stadsbyggnadsdirektör tillika stadsarkitekt utsedd

Anders Bolin har under det senaste året axlat rollen som tillförordnad stadsbyggnadsdirektör. Nu får han förtroendet att gå in som biträdande stadsbyggnadsdirektör och som ny stadsarkitekt.

Anders har arbetat på stadsbyggnadskontoret sedan 2002 och som avdelningschef för bygglovavdelningen sedan 2007. Han tillträder sin tjänst den 14 augusti 2017 och är direkt underställd stadsbyggnadsdirektör Anneli Wikner. I augusti återgår Anneli i sin roll som stadsbyggnadsdirektör efter att ha fungerat som tillförordnad kommundirektör efter Stefan Söderlund.

- Anders har axlat rollen som tillförordnad stadsbyggnadsdirektör med den äran. Att han nu går in som som biträdande stadsbyggnadsdirektör blir därför ett naturligt steg och då han har den utbildning och erfarenhet som krävs kommer han även att fungera som kommunens stadsarkitekt, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndes ordförande.

- Det känns fantastiskt roligt och stimulerande att få förtroendet att i en ny roll driva arbetet med utvecklingen av Sundsvall vidare. Jag tänker att det är viktigt att vara öppen för nya tankar och idéer från våra medborgare och verksamheter och att med avstamp i vår rika historia rikta blicken mot vilket Sundsvall vi vill ha i framtiden. Sundsvall har starkt tillväxt nu och det finns goda förutsättningar att genom god planering skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi alla kan trivas i och vara stolta över, säger Anders Bolin.

I tjänsten ingår att utifrån ett helhetsperspektiv samordna och företräda frågor om stadsutveckling och kommunicera med medborgare, politiker och tjänstemän. Att med fokus på god stadsmiljö och gestaltningsfrågor i planeringen utveckla Sundsvall. Den biträdande stadsbyggnadsdirektören kommer att ansvara för att ta fram större eller komplicerade uppdrag, utredningar och planer.

- Vi är glada över att få en så erfaren person som Anders i den här rollen. Det krävs omfattande kunskap om Sundsvall, om lagar och regler kopplade till stadsbyggnadsfrågor och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet, säger Anneli Wikner, stadsbyggnadsdirektör. 

Kontakt:
Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 060-19 13 23

Anneli Wikner, tf kommundirektör/stadsbyggnadsdirektör
Tfn: 060-19 14 45

Anders Bolin, tf stadsbyggnadsdirektör
Tfn: 060-19 13 01

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Anders har axlat rollen som tillförordnad stadsbyggnadsdirektör med den äran. Att han nu går in som som biträdande stadsbyggnadsdirektör blir därför ett naturligt steg och då han har den utbildning och erfarenhet som krävs kommer han även att fungera som kommunens stadsarkitekt.
Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndes ordförande