Boklansering ”Vi gör det för barnen” - om flyktingarnas situation vid evakueringsplatserna i Sundsvall

Hösten 2015 tvingade krig och förföljelse fler människor än någonsin att söka asyl i Sverige. När året var slut hade ca 163 000 människor anlänt. Tidigt under hösten 2015 stod det klart att det inte fanns husrum till alla genom Migrationsverket. Den period som flyktingarna tillfälligt bodde vid evakueringsplatser i Sundsvall har nu blivit en bok som lanseras 2 november under Mångfaldsdagen.

Sundsvalls kommun var en av organisationerna som svarade direkt på Migrationsverkets nödrop. Rätt snart fanns 100 evakueringsplatser iordningställda för flyktingarna i tre av kommunens idrottshallar.

– Det var till en början en osannolik situation, att vi skulle ta emot människor på flykt som nu skulle bo i våra idrottshallar, säger Ulla Näsman som var Sundsvalls kommuns samordnare under perioden. Människor som vi hittills bara mött via medias bilder från livsfarliga färder över Medelhavet i överfyllda gummibåtar. Nu skulle vi möta dem är hemma hos oss – med respekt och värdighet och utifrån så goda praktiska förhållanden som möjligt.

Det som var tänkt att bli ett tillfälligt boende i några dagar visade sig bli veckor och för många barnfamiljer även månader. Flyktingarnas upplevelser och deras situation i finns nu dokumenterad i en ny bok som Sundsvalls kommun lanserar under Mångfaldsdagen den 2 november 2017. Boken innehåller bland annat ett stort antal bilder från evakueringsplatserna och intervjuer med flyktingarna och människor som jobbade vid evakueringsplatserna.

– Boken blir ett sätt att dokumentera nutiden, som också blir vår historia i framtiden, fortsätter Ulla Näsman. Utan tvekan är det här ett historiskt skeende både för oss här i Sundsvall och för Sverige som helhet. Boken blir ett sätt att minnas.

Från slutet av oktober 2015 till mars 2016 upprätthöll Sundsvall evakueringsplatser i tre idrottshallar och efterhand även i en nedlagd förskola. Totalt bodde ca 320 flyktingar vid evakueringsplatserna. En del av materialet har tidigare visats på utställningen ”Vi gör det för barnen” i Kulturmagasinet vintern 2016-2017. Bokens titel syftar på det återkommande skälet till flykten: Vi gör det för barnen. Vid lanseringen medverkar Ulla Näsman, fotograf Svanthe Harström och skribent Olof Axelsson.

Tid: Torsdag den 2 november, från kl: 08.00 – 16.30
Plats: Stadshuset, Sundsvall

Kontaktperson: Ulla Näsman, Sundsvalls kommun, tfn: 070-632 25 83

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media