Dagbarnvårdare får barn- och utbildningsnämndens kunskapsdrake

Barn- och utbildningsnämnden kommer att ge dagbarnvårdarna i Njuruda skolområde kunskapsdraken i samband med sitt novembermöte.

Kommunen har fem anställda dagbarnvårdare i Njurundaområdet. De är Britt-Mari Brynielsson på Essvik, Birgitta Håkansson i Nolby, Kristina Rydstedt på Hemmanet, Ann-Marie Jonsson och Susanne Sjödin i Njurundabommen.

Dagbarnvårdarna arbetar i sina egna hem tre dagar i veckan med mellan 4 och 6 barn var i åldern 1-5 år. Måndagar och fredagar arbetar de tillsammans i en gemensam lokal i Klockarberget. På så sätt förenas det bästa av två världar. Hemmiljö kompletteras med planerad gruppverksamhet.

Gruppverksamheten är stimulerande och rolig för både barn och vuxna. Alla lär känna varandra och dagbarnvårdarna kan på så sätt enkelt vikariera för varandra vid behov. Arbetssättet skapar trygghet och kontinuitet. 

Verksamheten är mycket uppskattad och rankas högt av föräldrarna i den årliga föräldraenkäten. De fem dagbarnvårdarna medverkar i olika verksamhetsutvecklingssatsningar i förvaltningen och går med liv och lust in för sina uppdrag.

Kontaktperson: Rektor Lena Brodén, 070-6330607

 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera