Dags för dialog och samtal i Ljustadalen, Sundsvall

Sofia, Teresa och Carlos heter tre personer som under våren kommer att samtala med många av de människor som bor och verkar i Ljustadalen. De har nämligen fått kommunens uppdrag att göra en analys av bostadsområdet.

De första samtalen genomförs tisdag och onsdag nästa vecka, 1 och 2 mars. Sofia Wiberg och Teresa Lindholm från företaget Medborgaranalysen kommer då att besöka Ljustadalens skola och träffa personer som arbetar vid bibliotek, skola, förskolor, barnavårdscentral och fritidsgård i området.

Områdesvandring med barn

I slutet av mars kommer de att ha träffar med människor som är aktiva i olika föreningar i Ljustadalen och med ungdomar i området. Då är även Carlos Rojas från Medborgaranalysen med. Man planerar också en områdesvandring där barn i åldern 9-12 år får visa på bra och dåliga platser i Ljustadalen, och berätta varför de tycker så. I april slutligen är det dags för samtal med föräldrar i området.

– Jag tycker det ska bli roligt och jätteintressant att få prata med både barn från 9 års ålder och vuxna, och att verkligen få med barnens perspektiv, säger Sofia Wiberg, verksamhetsledare. 

Bra med en samlad bild

Analysen av Ljustadalen ska beskriva den fysiska miljön, vilka kultur- och fritidsaktiviteter som finns och hur den sociala miljön ser ut. De insamlade åsikterna ska vara underlag för en handlingsplan för att utveckla området. Analysen kommer att lämnas till ansvariga politiker.

– Det känns väldigt roligt att få genomföra en områdesanalys av Ljustadalen. Jag tror mycket på den här metoden, där vi tittar på allt från grönområden till trygghetsfrågorna och får en samlad bild av förutsättningarna för ett bostadsområde, säger Lars Persson (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Förebyggande arbete - tidiga insatser

Beslutet att genomföra analys av ett bostadsområde togs hösten 2010 inom ramen för kommunens arbete i FATI, förebyggande arbete, tidiga insatser för barn och unga. I styrgruppen ingick ordförande i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. De valde området Ljustadalen för analysen. Företaget Medborgaranalysen som har fått uppdraget att genomföra analysen, har erfarenheter av liknande arbete i flera svenska kommuner.

– Min förhoppning är att allt arbete och alla samtal med både unga och äldre i Ljustadalen kommer ge många uppslag på hur vi kan utveckla hela området, avslutar Lars Persson.

Kontaktpersoner

Ulla Näsman, direktör för Kultur & Fritid, 060-19 18 66, 070-632 25 83

Birgitta Gillgren, samordnare för FATI, 060-19 26 40, 070-684 96 42

Sofia Wiberg, Medborgaranalysen, 0704-93 07 22

Taggar:

Dokument & länkar