Dags för första spadtaget för Skönsmons skola – en skola anpassad för framtiden

Torsdagen den 18 maj, klockan 13.00, är det äntligen dags att sätta ”spaden i backen” för om- och tillbyggnaden av Skönsmons skola. Närvarande är João Pinheiro, barn- och utbildningsnämndens ordförande (S), skolans elever och personal samt representanter från Drakfastigheter och entreprenörer.

–Skönsmons skola är i stort behov av renovering och plats så det känns härligt att vi äntligen kommer igång med bygget! Om några år kommer det att se ut som en helt ny skola som är anpassad för framtiden. Skolan kommer att bli ett lyft för hela Skönsmon, säger biträdande rektorn Yvonne Sahlén.Skönsmons skola byggdes 1972 och är idag uppdelad i fyra byggnader inklusive en tillfällig modul. Skolan har ca 370 elever från förskoleklass till årkurs 6. Planerna på en om- och tillbyggnad av skolan har funnits en längre tid. År 2013 påbörjades en förstudie. Byggprocessen har fortgått, men under fjolåret blev bygglovet överklagat och byggstarten försenades därmed.

– Det här är en efterlängtad byggstart, säger Susanna Hansson som är projektledare på Drakfastigheter, Sundsvalls kommun. Det är ett omfattande bygge som är uppdelat i etapper och planen är att hela om- och tillbyggnaden av skolan ska vara klar hösten 2020.

Vi välkomnar media till ett symboliskt första spadtag för Skönsmons skola

Dag: torsdag 18 maj
Tid: klockan 13.00
Plats: skolgården Skönsmons skola
Närvarande:
Barn- och utbildningsnämndens ordförande João Pinheiro (S). Skolans elever, rektorer och lärare. Från Drakfastigheter Susanna Hansson, projektledare. Representanter från konsultföretaget Sweco AB och entreprenören Nåiden AB.

Kontakt:
Yvonne Sahlén, rektor: 070-564 52 78
Susanna Hansson, projektledare Drakfastigheter: 073-322 36 58

Fakta om nya Skönsmons skola

Den befintliga skolan kommer delvis att renoveras. Det kommer att bygga ett nytt skolhus och en ny idrottshall. Byggnaderna Linjalen, Paviljongen och Modulen kommer att rivas.

Byggtid: Bygget påbörjas under maj/juni 2017 och beräknas vara klart hösten 2020.
Entreprenör: Nåiden AB.

Översiktsskiss Skönsmons skola

Nybyggnation skollokaler – hus C

Ett nytt hus i två plan som rymmer tolv klassrum med tillhörande grupprum, fritidslokaler, arbetsplatser för lärarna och två specialsalar i souterrängplan.

Ombyggnation i befintliga lokaler – hus AB

Kök och matsal byggs ut för att möta det ökade elevantalet.

Nybyggnation idrottshall – hus D

En skolidrottshall (18*24 meter) med tillhörande förråd, fyra omklädningsrum och arbetsplats för idrottslärare.

Övrigt

Lokal för hem- och konsumentkunskap skapas. Personalrum och administration flyttas. Mindre ombyggnation i befintlig skola och nybyggnation av tre nya entréer/skorum och torkrum.

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

–Skönsmons skola är i stort behov av renovering och plats så det känns härligt att vi äntligen kommer igång med bygget! Om några år kommer det att se ut som en helt ny skola som är anpassad för framtiden. Skolan kommer att bli ett lyft för hela Skönsmon!
Yvonne Sahlén, biträdande rektor