Dags igen för årets upplaga av Ungdomsfullmäktige. Där elever presenterar förslag om framtidens Sundsvall!

Tre skolklasser i Sundsvall är med i årets Ungdomsfullmäktig. Den 16 maj är det kommunfullmäktige – för ungdomar. Ungdomsfullmäktige genomförs på samma sätt som de ordinarie kommunfullmäktige och Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande leder som vanligt presidiet. I direktsändning får ungdomarna lägga fram förslag på förändringar till kommunens politiker. Här kommer det att argumenteras och voteras. Vi bjuder in media för reportage före och under Ungdomsfullmäktiges sammanträde

Ungdomsfullmäktige är en del i Sundsvalls kommuns utbildningssatsning, där syftet är att elever genom egen kunskap skapar mervärde för utomstående. Tre klasser i olika åldrar har under våren arbetat fram förslag på hur Sundsvall kan utvecklas hållbart. Årets klasser är årskurs 6 Runsvik, årskurs 8 Stöde och årskurs 6 Skönsmons skola.

Sju förslag för ett hållbarare Sundsvall
Genom Ungdomsfullmäktige utbildas och utmanas eleverna att ta fram förslag på förändringar som man vill ha gjorda i Sundsvall. Alla utgår från områdena; jobb och näringsliv, en likvärdig skola, goda livsvillkor samt landsbygdsprogrammet.

Ungdomsfullmäktige kommer genomföras precis som ett vanligt kommunfullmäktige. Arianne Sundman leder presidiet och ordförande från alla nämnder/förvaltningar finns med under mötet. Varje klass kommer att få lägga upp sina förslag och argumentera för ett genomförande. Ärendena som sammanlagt blir sju stycken kommer sedan att lämnas över till berörd förvaltning.

Demokrati är till för alla
Det här är i högsta grad en demokratifråga och från ett samhällsperspektiv mycket viktigt. Vi ser hur segregationen ökar och likaså utanförskapet. Genom att erbjuda ”hela” skolklasser att jobba med dessa frågor, ge tillgång till politiker, tjänstemän och dokumentation från Sundsvalls kommun hoppas vi att vi skapar en nyfikenhet och att vi tar ner motståndet mot att engagera sig politiskt.

Vi hoppas och tror att ni från medierna vill vara med och påverka våra unga till ett större samhällsengagemang och bjuder därför in er till Ungdomsfullmäktige.

Vi erbjuder er att göra inledande reportage i de klasser som ingår i projektet. Här kan ni ställa frågor kring hur eleverna har jobbat och vilka utmaningarna har varit. Steg två blir att bevaka Ungdomsfullmäktige den 16 maj där sammanlagt sju olika förslag kommer att presenteras, beslutas och slutligen följas upp, vad hände med förslagen.

Ungdomsfullmäktige är en självklar del i Sundvall. Vi vinner alla på att ha ansvarsfulla unga medborgare som förstår hur lätt och kul det är att förflytta diskussionerna från kompisgänget till att förändra sin vardag.

Ungdomsfullmäktige

När 16 maj
Tid 13.00-16.00
Plats Fullmäktigesalen, Kommunhuset
Kontakt Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande, 070-624 32 11

Skolor och klasser som deltar

Årskurs 6 Runsvik, Årskurs 8 Stöde och årskurs 6 Skönsmon

För intervjuer med klasserna kontakta Jeanette Larsson 070-190 35 94

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera