Det finns goda möjligheter för bostadsbyggande i ett växande Sundsvall

Sedan några år tillbaka har bostadsbyggandet tagit ordentlig fart i Sundsvall. Många bostadsprojekt har fått bygglov och arbetet med detaljplaner för ytterligare bostäder pågår för fullt. 

2014 fanns detaljplaner som medgav drygt 1800 bostäder. Av dessa har 1400 fått bygglov. I en stor del av dem har flyttkartongerna redan lyfts in eller så står byggkranarna på plats.

- Det är oerhört glädjande att bostadsbyggandet i Sundsvall fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Bra också att vi har så hög beredskap i arbetet med framtida detaljplaner. Vi har fortsatt bostadsbrist i Sundsvall och behöver hålla ett högt tempo för att komma i kapp efterfrågan, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Just nu pågår arbetet med detaljplaner som medger 4200 nya bostäder. En stor del av dessa kommer troligtvis att bli hyresrätter, bland annat studentlägenheter. Dessutom undersöks nu möjligheterna för framtida detaljplaner som skulle kunna ge ytterligare ett par tusen bostäder. Bara mellan januari och oktober i år har 365 lägenheter i flerfamiljshus fått startbesked och 62 villor.

Kontakt:

Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 070-183 16 95

Anneli Wikner, stadsbyggnadsdirektör
Tfn: 060-19 13 01

Susanne Klockar Öhrnell, planchef
Tfn: 060-19 13 64

Gunnar Westerlund, chef för mark- och exploateringsavdelningen
Tfn: 060-19 11 30

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är oerhört glädjande att bostadsbyggandet i Sundsvall fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Bra också att vi har så hög beredskap i arbetet med framtida detaljplaner. Vi har fortsatt bostadsbrist i Sundsvall och behöver hålla ett högt tempo för att komma i kapp efterfrågan.
Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.