Dyrt för livsmedelsföretag som inte registrerar sig

Report this content

Nya sanktionsavgifter gäller från 1 januari 2019. Sedan många år är livsmedelsföretag skyldiga att registrera sig hos en behörig kontrollmyndighet. Det händer att företagare missar eller struntar i det, vilket nu kan bli dyrt.

Livsmedelsföretag som inte har registrerat sig måste betala en sanktionsavgift på allt från 2 500 till 75000 kronor, beroende på årsomsättning. Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40000 kr.

– För att undvika avgiften är det viktigt att ni registerar er innan ni startar eller om verksamheten byter ägare, säger Ylva Jakobsson, biträdande miljöchef på miljökontoret.

Kommunens arbete för säker mat

Miljökontoret ska kontrollera att livsmedelsföretag i Sundsvalls kommun följer den lagstiftning som finns. På plats hos företagen kontrolleras att maten hanteras på ett säkert sätt, att det är rent i lokalen och att kunderna inte blir lurade eller vilseledda. Man ska inte bli sjuk av maten och veta vad man äter.

För att kunna göra det måste vi på miljökontoret veta var verksamheten finns och vem som ansvarar för den.

– Du som startar eller tar över en restaurang, café, bageri, butik eller annan livsmedelsanläggning ska registrera dig hos oss senast 14 dagar innan du öppnar, säger Ylva Jakobsson.

Reglerna gäller även för importörer och grossister av livsmedel samt kosttillskott. Försäljning via hemsidor eller sociala medier omfattas också av reglerna om registrering. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om verksamheten tas över av ett helt annat företag.

Hur registrerar man sin livsmedelsanläggning?

Registrera dig via en e-tjänst på vår hemsida www.sundsvall.se. Du behöver en e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänsten. Vill registrera dig med en vanlig pappersblankett finns den också på vår hemsida: www.sundsvall.se/startalivsmedelsforetag . Avgiften för att registrera är för närvarande 979 kronor enligt en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om.

Vill du veta mer?

Kontakt

Ylva Jakobsson
Biträdande miljöchef
Miljökontoret Sundsvall
Telefon: 060 19 11 94
Mobil: 070 67 57 657

Media

Media