En halv miljon kronor till SDFF i nytt sponsringsavtal

Det kommunala moderbolaget Stadsbacken AB har tecknat nya sponsringsavtal med Sundsvalls Damfotbollsförening (SDFF), samt med evenemanget Sensommar. För SDFF:s del är sponsringsavtalet värt 500 000 kronor, en ökning med 50 000 kronor jämfört med föregående år.

- SDFF har en stark förekomst och exponering i media och i sociala kanaler, och jämställdhetsperspektivet är ständigt närvarande i deras verksamhet. Föreningen gör dessutom ett mycket viktigt och uppskattat integrations-och mångfaldsarbete, säger Pernilla Berg (s) ordförande i Stadsbacken.

- Det är roligt att se hur SDFF lyckats nå sportsliga framgångar på elitnivå. Det känns också som att klubbens ordnade ekonomi ger bra förutsättningar för möjligheterna att lyckas även på lång sikt, säger Anders Johansson, VD för Stadsbacken.

Festivalen Sensommar lockade 2017 cirka 12 000 besökare, en rejäl ökning jämfört med året innan. Genomförda TEM-undersökningar (Turistekonomisk mätning) visar att en betydande del av publiken utgörs av tillresta – både från andra delar av Sverige och från utlandet – vilket gör att evenemanget är viktigt för Sundsvall även ur ett turistekonomiskt perspektiv.

Sensommars sponsringsavtal med Stadsbacken uppgår till 300 000 kronor för 2018, och det beslutet baseras på att festivalen kommer att presentera en internationell artist som har förutsättningar att locka mellan 10 000-15 000 besökare.

- Arrangören Höga Kusten Nöje har gång på gång visat att deras event har stor genomslagskraft i framför allt sociala medier, och just Sensommar är ett attraktivt evenemang för en målgrupp som är mycket viktig för Sundsvalls framtid, nämligen ungdomar och unga vuxna, avslutar AndersJohansson.

För ytterligare information nås Anders Johansson på 070-103 04 08

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 20 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,2 miljarder kr och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt med 160,0 mnkr för 2016. Antal anställda uppgick under 2016 till 528 personer.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media