En miljon till jämställdhetsarbete i Sundsvall

Sundsvalls kommun får en miljon kronor för att fortsätta utveckla sitt jämställdhetsarbete. Pengarna kommer från regeringens satsning för hållbar jämställdhet. Beslut om tilldelning har fattats av Sveriges Kommuner och Landsting.      

Kommunalrådet Lars Persson (FP) kommenterar:
– Sundsvall ska bli bättre på jämställdhet. Vi kommer nu att fortsätta arbetet i den riktningen, och det stöd vi får av regeringen är ett positivt stöd i detta, säger Lars Persson (FP), kommunalråd i Sundsvalls kommun.      

– Jämställdhet är en av de frågor vi pekar ut som kännetecken för Sundsvalls kommun i vår mål- och resursplan. Kvinnor och män ska bemötas på lika sätt, oavsett kön, säger Lars Persson.      

Några av de åtgärder som kommer att genomföras i Sundsvall är:

  • Könsuppdelad statistik
  • Analys av verksamheten ur jämställdhetsperspektiv
  • Förstärkning av jämställdhetsperspektivet i lednings- och styrdokumenten      

Vid frågor, kontakta Lars Persson, tfn: 070-666 42 53

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/jamstalldhet_beviljade_utvecklingsmedel