Farliga kemiska ämnen i varor till barn – undersöks nu i butikerna i Sundsvall

Miljökontoret deltar i ett nationellt projekt som drivs av Kemikalieinspektionen, där man undersöker varor som kan innehålla särskilt farliga kemiska ämnen. Butiksägare i Sundsvall kan nu vänta sig oanmälda inspektioner.

- På inspektionerna kommer vi särskilt att titta på varor för barn, framförallt produkter i mjuk plast som exempelvis skötmadrasser, träningskläder och hörlurar, säger Sara Jacobsson miljöinspektör. 

Miljökontoret vill nu uppmana alla butiksägare i Sundsvall att se över sina varor som de säljer till kunderna. Det är vanligt förekommande att företag inte känner till regler om farliga kemikalier och att de inte informerar sina kunder om att varor innehåller farliga kemiska ämnen.

Kemikalielagstiftning
Genom EU’s kemikalielagstiftning Reach ställs informationskrav till dig som handlare att informera dina kunder om produkter som innehåller särskilt farliga kemiska ämnen som exempelvis kan vara cancerframkallande, skada arvsmassan eller påverka förmågan att få barn.

Vissa varor i handeln kan vara behandlade med ämnen som kallas biocider. Det kan exempelvis vara kuddar, madrasser, sportkläder och skor där man tillsatt ämnen för att produkterna ska vara antibakteriella, det vill säga som ska motverka dålig lukt. Dessa biocidbehandlade varor finns det särskilda EU-regler för och de får endast innehålla vissa ämnen och kan behöva märkas på ett särskilt sätt. Företag som säljer biocidbehandlade varor måste kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta ämnet är tillåtet.

- Som konsument har du rätt att få veta om det finns farliga kemikalier i varor som säljs ute i handeln poängterar Sara Jacobsson och tillägger: när du har frågat en butik om varorna innehåller kemiska ämnen har de 45 dagar på sig att få fram och lämna ett svar till dig.

Vill du veta mer?

Kontakt:
Sara Jacobsson, miljöinspektör
070 - 322 18 67
sara.jacobsson@sundsvall.se

Lena Ericsson, miljöinspektör
073 - 274 26 09
lena.ericsson@sundsvall.se

Hemsida:
www.sundsvall.se/kemikalierivardagen

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media