Fler elever når behörighet i Sundsvalls kommunala skolor

Fler elever i de kommunala skolorna i Sundsvall når i år behörighet till gymnasiets nationella program. Totalt har behörigheten till gymnasiet ökat med 6.2 procentenheter på två år.

De resultat som har förbättrats i Sundsvalls kommunala skolor:

Andel behöriga till gymnasiet:

  • 2016 – 75,9 %,
  • 2017 - 79.6 %,
  • 2018 - 82,1 %  

(siffrorna är efter genomförd sommarskola)

- ­Att öka behörigheten till gymnasiet med 6,2 procentenheter på två år är ett tydligt kvitto på att vår inriktning börjar ge resultat. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att höja kvalitén i barngrupp och klassrum. Förändringsarbete tar tid och vi jobbar långsiktigt för att säkerställa att våra skolor ständigt förbättras, säger Lars Karlstrand, skoldirektör.

- Det är mycket glädjande att se att våra politiska prioriteringar ger resultat. Vi vill särskilt lyfta fram våra satsningar på sommarskola och läxhjälp för alla. Dessutom har vi genomfört ett stort arbete med att öka kunskaperna hur man bemöter barn med NPF i skolan, säger João Pinheiro (S), barn och utbildningsnämndens ordförande.

Faktorer som kan förklara förbättringen

De senare årens arbete med att tydliggöra förskolechefers och rektorers roll, bland annat via ledarplaner har definitivt bidragit. Idag fokuseras ledarskapet på barn och elevers lärande. Från nämnd, via förvaltningschef och verksamhetschefer, till förskolechef och rektor, finns en röd tråd. Det fokuseras på de faktorer som ger en bra förskola och skola. Analys och prioriteringar leder till konkreta insatser. Och mer finns att hämta.   

Under de senare åren har ett tydligt fokus på systematiskt kvalitetsarbete med uppföljningar av resultat förankrats i förvaltningen. Tillsammans med Skolverket har vi utvecklat såväl det övergripande kvalitetsarbetet som arbetet på enhetsnivå.

De satsningar som gjorts de senare åren på fortbildningsinsatser för personal är sannolikt också en del av orsaken till förbättringen. Exempel på sådana satsningar är läslyft, mattelyft och specialpedagogiskt lyft.

Kontakt:

Lars Karlstrand, Skoldirektör, 060-191474

João Pinheiro, Barn och utbildningsnämndens ordförande, 0706805272

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera