Föreläsning som inspirerar att konsumera mer hållbart i vardagen!

Sundsvalls kommun bjuder in sundsvallsbor och media till en gratisföreläsning med Amanda Bengtsson från Medveten Konsumtion, som ger enkla råd och tips för hållbar konsumtion.

Föreläsningen är en del i uppdraget från politiken ”Konsumentmakt för bättre miljö”. Miljönämnden ansvarar för uppdraget som handlar om makt och kunskap att göra rätt val ur miljösynpunkt.

- Det känns jättekul att vi kan bjuda på den här föreläsningen som får bli en sista input till familjerna i projektet Hållbara Familjen. Ett projekt där tio familjer under 8-9 månader fått inspiration och information till ett hållbarare liv, säger Mona Tjernström Energi- och klimatrådgivare och projektledare i projektet Hållbara familjen

Hållbar konsumtion
Amanda Bengstsson från Medveten Konsumtion, informerar, inspirerar och ger praktiska verktyg som är lätta att ta till sig i vardagen, för att kunna konsumera mer genomtänkt. Du får tips hur du kan tänka och agera vid resor, bostad, mat, elektronik, skräp och kläder.

Tanken med föreläsningen är att ge ökade kunskaper om konsumtionens effekter på miljö, klimat och de som lever och arbetar där våra varor tillverkas på ett flexibelt och interaktivt sätt.

- Min förhoppning är att kvällen ska inspirera och att vi med kunskapens makt kan närma oss ett mer hållbart samhälle genom vår dagliga konsumtion, säger Kristin Eriksson, miljödirektör på miljökontoret.

Inbjudan
Media och sundsvallsbor är varmt välkomna att delta vid föreläsningen.

När: onsdag 4 oktober, klockan 18.30- cirka 20.00.
Var: Programsalen, Kulturmagasinet.
Gratisbiljetter hämtas i Kulturmagasinets reception.

Kontakt:
Mona Tjernström, 060 – 19 12 77, mona.tjernstrom@sundsvall.se
Amanda Bengtsson, föreläsare, Medveten konsumtion: 070-848 91 28, amanda.bengtsson@medvetenkonsumtion.org

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera