Föreställning med Vårtema av och med Kulturbolaget - ett samarbete som blomstrar!

Välkommen till Station 8 (Norra Järnvägsgatan 8) fredagen den 20 maj klockan 10.00 - 11.00 och en härlig föreställning med vårtema! Då kommer medlemmar från olika dagliga verksamheter, med kreativ inriktning, att inta scenen med sång och musik, dikter och foton.

Program

9.00 kaffe, matbröd
10.00 öppen scen tema våren, dikter, foton, sång och musik.

Den 2:a juni 2015 invigdes Kulturbolaget

Kulturbolaget invigdes för snart ett år sedan och samarbetat har utvecklats under året och utmynnat i många olika aktiviteter som till exempel: Öppen scen, Lucia, Musikcafé, Konstutställning, Uteaktiviteter mm.

Samarbetet har fungerat väldigt bra och totalt är det ungefär 50 personer som deltar i Kulturbolagets aktiviteter.

- Samarbetet mellan de olika dagliga verksamheterna har inte kostat något men möjligheterna för oss som är med har ökat. Fler verksamheter är intresserade av att gå med vilket kan innebära att Kulturbolaget kommer att växa. Även andra kommuner har hört av sig för få veta mer om vårt samarbete, vilket känns jätteroligt, säger Anna-Lena Hedman, projektledare.

Verksamheter som ingår i Kulturbolaget

Miljökompaniet
En skapande verksamhet specialiserad på betonggjutning

Maitraiders
En verksamhet som arbetar med musik i alla dess former

Blaskan
Arbetar i huvudsak med att producera tidningen Blaskan

Station 8
En verksamhet som arbetar med skapande, ljud, ljus, teknik, rörelse, musik i alla dess former

Kulturbolaget vänder sig till

Personer med lindrig eller grav utvecklingsstörning, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftet med Kulturbolaget är att samverka mellan olika verksamheter för att fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att hitta en meningsfull daglig verksamhet utifrån intresse och egna behov.

Kulturbolaget är samverkansform mellan Sundsvalls kommuns dagliga verksamheter med kulturinriktning inom Stöd och omsorg.

Kontaktperson

Anna-Lena Hedman
Mobil: 070-1000865

Taggar:

Prenumerera

Media

Media