Förmånscyklar för anställda inom Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommuns ca 7 500 tillsvidareanställda får nu möjligheten att få leasa en ny cykel eller elcykel via sin arbetsgivare. Initiativet hoppas man ska bidra till mer vardagsmotion och på längre sikt även gynna hälsan bland de anställda.

– Genom att erbjuda förmånscyklar vill vi bidra till ett mer hållbart resande för de personer som vill eller redan idag tar sina cyklar till jobbet. Satsningen främjar inte bara miljön utan ger också de anställda en god möjlighet till ökad motion i vardagslivet. Det här är en liten pusselbit på vägen mot vårt mål om en bättre hälsa för våra medarbetare säger Bodil Hansson, ordförande i personalnämnden.

Personalnämnden på Sundsvalls kommun beslutade i veckan att satsa på en förmån för sina medarbetare som främjar vardagsmotionen. Genom ett bruttolöneavdrag ges anställda chansen att få leasa en ny cykel eller elcykel. Avgiften varierar beroende på vilken cykel som väljs. Du som anställd leasar din cykel under en treårsperiod och när tiden gått ur kan den anställde välja mellan att lämna tillbaka cykeln eller köpa ut cykeln för det bestående restvärdet. Personalen kommer att få möjlighet att leasa sin cykel så snart upphandling av leverantör och praktiska detaljer är klart.

Personalnämnden i Sundsvall bildades 2016 och har sedan dess start bland annat; påbörjat hälsofrämjande utbildning av chefer samt tillsatt resurser för att hjälpa chefer att systematisk följa upp och skapa rutiner för att korta frånvaron på medarbare som är sjukskrivna och nu görs en satsning på cyklar till personalen för att öka vardagsmotionen.

Kontaktperson:
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i personalnämnden
Tfn: 070-675 66 73

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media