Genomförande av Sundsvall Logistikpark beslutad av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni att genomföra investeringen av Sundsvall Logistikpark. Det betyder att tillsammans med SCA och Trafikverket utveckla området kring Sundsvalls hamn till ett transportnav där vi knyter ihop tåg, fartyg och lastbil.

Det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB har i uppdrag att utveckla området kring Sundsvalls hamn till ett transportnav för gods. Bolaget har nu gjort ett förslag på hur detta ska genomföras och hur mycket kommunen behöver investera. Förslaget har antagits av kommunfullmäktige.

- Vi är nöjda med vårt förslag och har jobbat hårt tillsammans med SCA för att komma fram till en bra lösning. Nu går vi in i nästa fas, förbereda och organisera oss för att bygga logistikparken, säger Åke Jonsson, vd Sundsvall Logistikpark AB.

Den totala kostnaden för logistikparken är cirka 830 miljoner kronor. (Kommunens del cirka 420 miljoner, SCA:s del cirka 410 miljoner)

Kombiterminalen och logistikytorna:

Kommunfullmäktige har nu beslutat att Sundsvalls kommun, via det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB ska äga och bygga kombiterminalen och logistikytorna.  Investeringen finansieras genom att kommunen säljer marken till Sundsvall Logistikpark AB och kapitaliserar bolaget med cirka 320 miljoner kronor. Bolaget lånar resterade 100 miljoner kronor för att klara kommunens del av investeringen på totalt 420 miljoner kronor. När anläggningen är byggd överlåts driften av kombiterminalen och eventuellt logistikytorna till extern part.

Containerhamnen:

Beslutet innebär också att Sundsvalls kommun apporterar in mark till Sundsvalls Hamn AB som ombildas med SCA Logistics (tidigare SCA Transforest).  SCA investerar cirka 300 miljoner kronor i containerhamnen och kommer därmed att driva hamnverksamheten.

Förutom investeringen i containerhamnen ska SCA bygga en järnväg från hamnen till Ortviken.

Andra förutsättningar

Andra förutsättningar som måste falla på plats innan vi kan börja bygga logistikparken är:

  • Lagakraftvunnen detaljplan. Den är antagen av kommunfullmäktige men är överklagad.
  • Miljötillstånd krävs för att få bygga och driva containerhamnen och en ansökan kommer att lämnas in till Mark- och miljödomstolen från Sundsvall Logistikpark.
  • Att Trafikverket investerar i två järnvägsanslutningar i Bergsåker och Maland samt elektrifierar järnvägen ner till hamnen. (Finns med i förslaget till den nationella infrastrukturplanen).

Kontakt:

Åke Jonsson, vd Sundsvall Logistikpark AB
060-19 25 99, 073-271 02 32

Fakta om Sundsvall Logistikpark

Sundsvall Logistikpark AB är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att samordna utvecklingen av ett transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket, SCA och länsstyrelsen. Projektet innefattar;

  • Containerhamn i anslutning till befintliga Tunadalshamnen
  • Kombiterminal
  • Ytor för service- och logistikverksamhet
  • Elektrifiering av järnväg ner till hamnen och fram till SCA:s pappersbruk i Ortviken.
  • Bättre järnvägsanslutning till industrispåret ner till hamnen.

Mer information finns på www.sundsvalllogistikpark.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media