Internationella förskoleavdelningen Tellus får Kunskapsdraken

Internationella förskoleavdelningen Tellus för barn- och utbildningsnämndens utmärkelse Kunskapsdraken vid nämndens sammanträde den 25 april.

Motiveringen är:

Förskolan visar på en mycket god kvalitet och arbetet med kulturell och mångfald sker på ett föredömligt sätt. Kulturell medvetenhet avspeglas i material, aktiviteter, innehåll och språkbruk som syftar till att motverka fördomsfulla attityder vad gäller kulturell mångfald. Lärare med en annan etnisk bakgrund ses och används som resurs. Lärare ser möjlighet och använder mångfald som resurs för att vidga barns erfarenheter och utveckla respekt för olikheter.

Lärarna anstränger sig medvetet att samtala med varje barn varje dag. De utvidgar barnens idéer verbalt. Fångar barnens intressen och får dem engagerade i ömsesidig och utmanande kommunikation.

Föräldrar och barn välkomnas till förskolan. Det är en respektfull och varm relation mellan lärare och förälder.

Möjligheter till professionell utveckling där dokumentation och utvärdering av verksamhetens kvalitet i relation till barnens lärande och det egna arbetet görs kontinuerligt.

Förskolan leds av en kompetent, engagerad och aktiv förskolechef som skapar förutsättningar för personalens professionalitet samt barnens utveckling.

Kunskapsdraken delas ut för att uppmärksamma goda exempel inom barn- och utbildningsnämndens område.

Kontaktperson: utvecklingsledare Susanne Hammargren, telefon 070-282 60 58

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera