Invigning av spår på sparad snö

Sedan i vintras har Sundsvalls kommun sparat snö för att snabbt kunna komma igång med snötäckta spår på Friluftcentrum, Södra berget. Nu är det dags att börja åka skidor på den sparade snön. Sundsvalls kommun bjuder in till invigning på söndag den 3 december, klockan 11.30.

– Kom och testa skidåkning på sparad snö, tillsammans med ungdomar från distriktet som tjuvstartar och genomför sprintstafett timmarna före invigningen. Jeanette Hedlund (S) inviger tillsammans med de yngsta barnen skidåkning på sparad snö, berättar Anders Erlandsson, friluftsstrateg.

Hur fungerar det?
En stor mängd konstsnö tillverkas under de kallaste månaderna december-februari. I vintras producerades 6600 m3 snö. Snöhögen formas och jämnas till, för att inte luft- och vattenfickor ska bildas. Snön täcks sedan med sågspån, som isolerar mot värme och vindar. Sedan får högen ligga så ostört som möjligt tills kylan kommer i november. Då avtäcks högen med gräv- och lastmaskiner, och snön fraktas sedan ut i spåret. Väl utlagd i högar på spåret så schaktas den ut med last- eller grävmaskin, och sedan finjusteras spårbädden med spårmaskin. Med spårmaskinen slutförs även arbetet, genom att fräsa snön och lägga spår med spårsättarna. De stora mängder sågspån som används vid snölagringen levereras av SCA som på så sätt vill ge sundsvallsborna möjlighet till en rik och aktiv vinter i Sundsvalls natursköna skogar.

– Mycket annat har också hänt i anläggningen. Spåren har delats i motionsspår och elitspår, för att förenkla för besökarna och förtydliga vilka spår som är de mest ansträngande. I grunden är det samma spårdelar som tidigare, men de kombineras på nya vis, fortsätter Anders Erlandsson. Vissa korta nydragningar förekommer också. Motionsspåren är placerade uppe på berget, medan elitspåren använder sluttningen mot Sidsjön för att skapa intressanta och fysiskt utmanande spår med varierande möjligheter till backträning och slingor för intervaller i olika former. Motionsspåren är mer långsluttande med långa åkbackar och mer slät åkning.

– Konstsnöspåret följer till stor del den nybyggda rullskidbanan. Tack vare att spåren breddats i samband med rullskidbanebygget så kommer dubbla klassiska spår och skatespår vara möjligt att preparera på det två kilometer långa elljusspåret som har röd/vit markering. Vi hoppas att det ska göra att anläggningen känns än mer välkomnande för långsamma åkare och barnfamiljer och att det blir enklare för de snabba åkarna att passera förbi i det vänstra spåret; säger Anders Erlandsson.

– Vi bygger en ny informationsplats vid entrén in mot anläggningen och väl inne på området finns också ny information vid starten för spåren. Där finns nya spårkartor som visar hur de olika spåren sträcker sig i terrängen. Skyltning av de nya spåren är nyligen genomförd. Motionsspåren finns på sträckor mellan 1 och 10 km, med belysning på de kortaste banorna. Elitspåren finns mellan 2,5 och 6 km. Dessutom finns ett långspår som kombinerar de längsta elit- och motionsspåren, och det blir då 15 km långt, avslutar Anders Erlandsson.

Information om spårstatus finns på kommunens webbplats, men kommer även att redovisas i en digital skärm vid spårens start senare under vintern. Statusen för spåren rapporteras automatiskt genom GPS som spårkörarna har med sig när de preparerar spåren. Status kommer även rapporteras med automatik till www.skidspår.se, senare under säsongen.

För mer information:
Anders Erlandsson, Friluftsstrateg
Mobil: 073-398 03 70

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media