Kerstin Nordensson och Anders Sjölander blir tillförordnade som förvaltningsdirektörer för Favi

Onsdag den 31 januari tillkännagav Christiane Rüdiger (V), ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, att Kerstin Nordensson, rektor vid Favi, och Anders Sjölander, utredare vid Favi, blir tillförordnade som förvaltningsdirektörer för Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration). De ersätter Leena Utterström som slutar sitt uppdrag den 28 februari. Rekrytering av ny direktör till Favi beräknas påbörjas under april.

– Förvaltningen behöver en bra ledning under tiden som rekryteringen pågår och jag känner mig trygg i att Kerstin Nordensson och Anders Sjölander kommer göra ett bra arbete. Både personalen och nämnden har förtroende för dem och det är viktigt för att inte förlora fart under förändringsprocessen. Kerstin är en erfaren ledare och Anders har en bra överblick över hela förvaltningsorganisationen. Tillsammans kompletterar de varandra väl, säger Christiane Rüdiger (V), ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Kerstin Nordensson, rektor Vuxenutbildningen och Anders Sjölander, utredare, har utsetts att tillsammans leda förvaltningen som tillförordnade förvaltningsdirektörer. De börjar sitt uppdrag den 1 mars och fortsätter tills en ny förvaltningsdirektör är på plats.

Rekryteringen av ny direktör påbörjas när kommunfullmäktige tar beslutet om den nya nämndsorganisationen, vilket är planerat till april i år. Hur nämndsorganisationen ser ut kommer påverka direktörens arbetsuppgifter.

För mer information
Kerstin Nordensson, Rektor Vuxenutbildningen, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-572 59 40, E-post kerstin.nordensson@sundsvall.se

Anders Sjölander, Utredare, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-190 54 59, E-post anders.sjolander@sundsvall.se

Christiane Rüdiger (V), Ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Telefon 070-882 44 48, E-post christiane.rudiger@sundsvall.se

Fakta:
T.f. börjar sitt uppdrag den 1 mars.

Rekryteringen börjar när beslutet om den nya nämndsorganisationen tas i fullmäktige (d.v.s. beräknat till april).

Rekryteringen beräknas vara färdig till årsskiftet 2018/2019.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media