Kommunen åtgärdar Hillstamons gamla soptipp

Enligt avfallsplanen ska kommunen åtgärda gamla nedlagda soptippar. Under augusti kommer åtgärder påbörjas vid Hillstamon gamla soptipp vid Södra berget.

Hillstamons soptipp var i drift mellan åren 1945 och 1970. Under 2005 gjordes en första undersökning som visade att tippen består av ca 600 000 m3 sopor och är ca 6 hektar stor. Under 2010 - 2012 har ytterligare undersökningar utförts.
-Undersökningarna visar att det bland annat finns ett behov av att minska mängden lakvatten som bildas i soptippen. För att minska mängden lakvatten behöver tippen täckas och diken grävas runt området. För närvarande saknas cirka 30 000 m3 jordmassor för att täcka över tippen, men vi kommer att ta emot mer jordmassor under hösten, säger Sven-Åke Westman, miljöhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

För att kunna åtgärda området kalavverkas och städas det nu från löst skrot (exempelvis plåtskrot). Avverkningen av området kommer att ske under augusti. Efter avverkningen kommer de jordmassor som hittills tagits emot för återställningen av Hillstamons soptipp att läggas ut som täckskikt på tippen. Schaktning av befintliga massor kommer att göras under september. Under oktober och november planeras för mottagande av överskottsmassor från bland annat projekt E4 Sundsvall. Massorna kommer att läggas på förvaring över vintern och det slutliga arbetet med återställningen av tippen kommer att ske under våren/sommaren 2013.

Kontakt:
Sven-Åke Westman, miljöhandläggare, stadsbyggnadskontoret
073-275 48 18

Mer information:
http://www.sundsvall.se/soptippar

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media