Krislednings-app som stöd till kommunerna

Nu finns det en krislednings-app som ska fungera som stöd för våra medlemskommuner och deras förvaltnings- och bolagschefer vid en krissituation.

Appen är ett perfekt stöd och ökar vår förmåga speciellt i inledningsfasen av en kris, säger Hi Johanna Hillgren, krisberedskapssamordnare på Räddningstjänsten Medelpad.


Grundtanken med appen är att göra kommunernas krisledningsplaner, larmlistor etc tillgängliga var du än är. Appen fungerar som en öppen dörr in till alla användbara kontakter och dokument som kan vara av stor vikt vid en kris. Den synkroniseras automatiskt vilket innebär att det alltid är den senaste versionen av dokumentet som visas. Du kommer åt dokumenten via din mobil även om du befinner dig någonstans där du har dålig mobiltäckning, då visas dokumentet från den senaste gången du synkroniserades.

Appen är beställd av Räddningstjänsten Medelpad och byggd av Sundsvalls företaget Nordic Peak (som utvecklat apparna Föräldramötet, Anhörigwebben etc).

Huvudsyftet med appen är att göra krisledningsplaneringen lättillgängliga för cheferna inom våra tre medlemskommuner Sundsvall, Timrå och Ånge.

-  När en kris uppstår är inledningsfasen ofta avgörande för krisen, denna app underlättar arbetet och säkerställer i viss mån också att vi agerar på bästa sätt, det ökar tryggheten för våra medborgare, säger Stefan Söderlund kommundirektör vid Sundsvalls kommun.

Obs. Appen kräver viss berhörighet och inte till för allmänheten.


För mer information;
Hi Johanna Hillgren, 073-27 54 803
Räddningstjänsten Medelpad, Samhällskyddsavdelningen 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar