Kunskapsdraken för gott värdskap i skolan

Barn- och utbildningsnämnden ger sin utmärkelse
Kunskapsdraken till fritidspedagogen Christer Engman, vid sitt möte den 23
april.

Christer får utmärkelsen för sitt värdefulla arbete vid
elevaktivitetscentrum vid Höglundaskolan där han möter upp enskilda
elever och grupper av elever som är i behov stöd, bekräftelse, en klok vuxen
eller bara vila och rekreation från studierna.

Han är också ständigt närvarande i skolans alla utrymmen, på skolgården och i
skolans omedelbara närhet för att se och möta upp elever, lugna ned upprörda
känslor och skapa lugn genom sin blotta nävaro.

Under sina energiska vandringar runt skolan och i skolan tar han sig alltid tid
att i förbifarten rikta en nick, ett hej eller ett gott ord till dem han möter.

Han samarbetar med skolans grannar för att gjuta olja på vågorna i det fall
våra ungdomar genom sitt beteende har ansträngt våra relationer. Grannarna
"kvitterar" genom att hålla ett öga på skolan under kvällar och
helger.

Han guidar nyfikna föräldrar och inflyttande elever så att de ska känna sig,
kunniga om skolan, välkomna och trygga.

Han representerar skolan i Trygghetsrådet och han medverkar som skolans
representant under "Vuxna på stan"

Christer Engman personifierar det goda värdskapet och han är en mkt god
ambassadör för den kommunala skolan och för Höglundaskolan.

Kunskapsdraken delas ut vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträde i rum K1 på Folkets Park, tisdag 23 april,
kl. 14.00.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera