Kunskapsdraken i juni månad tilldelas lärare Anna-Karin Ericsson på Höglundaskolan

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att lärare Anna-Karin Ericsson, på Höglundaskolan, ska få nämndens utmärkelse "Kunskapsdraken" för sitt målmedvetna arbete med att öka matematikförståelsen för kommunens elever.

Prisutdelning

Kunskapsdraken delas ut på barn- och utbildningsnämndens sammanträde på Villa Marieberg onsdag 18 juni kl. 09.00. Utdelning av Kunskapsdraken är första punkten på dagordningen.

Motivering

Anna-Karin jobbar idag som Ma/NO lärare på Höglundaskolan och matematikutvecklare för CFK (centrum för kunskapsutveckling) i Sundsvall.

Anna-Karin har ett brinnande intresse för skolutvecklingsfrågor och didaktiska klurigheter i matematik. Det föranledde att man tillsammans i mattegruppen på Höglundaskolan startade upp Learning studies
och lesson studies för att utveckla undervisningen så att elevernas lärande skulle förbättras.

Anna-Karin finns med som en av deltagarna från Sundsvalls Kommun i SKL:s omfattande matematiksatsning PISA 2015 satsningen bygger på att alla nivåer i kommunen är involverad och drar åt samma håll - såväl lärare skolchefer och politiker. Anna-Karin är i sin lärarroll en drivande och framgångsrik ambassadör för Sundsvalls Kommun och matematikutveckling.

Anna-Karin har tillsammans i SKL gruppen i kommunen drivit frågan om att alla lärare i kommunen ska vara med i den statliga satsningen på matematiklyftet. Under vårterminen 2014 har hon jobbat med att samordna handledare och lärargrupper för att genomföra matematiklyftet i kommunen för start höstterminen 2014.

Fakta om Kunskapsdraken

Kunskapsdraken är en utmärkelse som delas ut en gång varje månad för att uppmärksamma goda förebilder och verksamheter som utmärkt sig för sitt goda arbete. Personal, elever eller verksamheter har möjlighet att nomineras för goda insatser.

Kontaktpersoner

Ulf Östholm, rektor
Telefon: 060-19 89 29
Mobil: 073-27 02 333

Thomas Wiman, skolområdeschef
Telefon: 060-19 89 01

Om Learning studies

Genom Learning studies analyserar man sin egen undervisning och ser/hittar eleven svårigheter. Det leder till att´undervisningen får en högre kvalité och lärargruppens fokus ligger på vad och hur man undervisar. Man använder elevernas ”felsvar” för att identifiera deras svårigheter i området och på så sätt få veta vilka verktyg man ska undervisa om. Då kan eleverna gå vidare och nå längre i sin kunskapsutveckling.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media