Kunskapsdraken till Caroline Lorentzon Matfors skola som motiverar elever med ”en knorr” i sitt lärande

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att Caroline Lorentzon, förstelärare på Matfors skola, ska få nämndens utmärkelse "Kunskapsdraken" för sitt stora engagemang, mod och för sin förmåga att omsätta värdeskapande arbete i praktiken. En kompetens som hon ödmjukt delar med sig av och vill sprida till andra pedagoger, som en del av målet att bli Sveriges bästa skola 2021.
Priset delas ut idag  den 24 februari på barn- och utbildningsnämndens sammanträde kl. 14.00 som första punkt.

– Caroline har ett engagemang och en outtröttlig förmåga att vilja. Hennes tro på eleven är helt fantastisk. En kommentar jag hörde från några av hennes elever lyder: hon kan ha tråkiga ämnen men gör dem roliga så då blir vi bra, beskriver Ann Catrin Bjurestam, skolområdeschef i Matfors och Stöde.

Värdeskapande lärande – det blir viktigt då det är på riktigt
Förutom att Caroline är förstelärare i entreprenöriellt lärande, undervisar hon i svenska och engelska på Matfors skola i åk 6-9.Med en liten ”knorr” gör hon lärprocesserna värdeskapande för sina elever oavsett om det är en enskild lektion eller ett längre temaarbete. Hennes sätt att blanda in världen utanför skolan med verkliga mottagare i undervisningen är en självklarhet för hennes elever som motiveras av sättet att arbeta på. Numera är det svårt för dem att starta upp ett arbete utan att någon av dem väcker frågan ”vem ska få ta del av det här då?”.

Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt. Att skapa värde för andra individer ger ofta samtidigt upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande. Denna lärprocess har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade barn och elever i förskolan och i skolan.

Det har därför startats en utbildningssatsning inom det värdeskapande lärandet, ett projekt inom vilket Caroline arbetar 50 % som processledare. Utbildningssatsningen är en viktig pusselbit i målet Sveriges bästa skola 2021.

Utdelning av Kunskapsdraken
Kunskapsdraken delas ut på barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

När: 24 februari
Tid: Kl. 14.00
Var: Sundsvalls kommun, KS-salen

Utdelning av Kunskapsdraken är första punkten på dagordningen och Caroline kommer även kort berätta om sitt värdeskapande arbete i praktiken.

Fakta om Kunskapsdraken
Kunskapsdraken är en utmärkelse som delas ut en gång varje månad för att uppmärksamma goda förebilder och verksamheter som utmärkt sig för sitt goda arbete. Personal, elever eller en verksamhet har möjlighet att nomineras för goda insatser.

Kontaktpersoner
Ann Catrin Bjurestam, skolområdeschef i Matfors och Stöde. 070-534 0933

Caroline Lorentzon, mottagare av Kunskapsdraken samt förstelärare i entreprenöriellt lärande, lärare ÅK 4-9 i engelska och svenska på Matfors skola, processledare värdeskapande lärande
070-995 2373

Filmer från elever Matfors skola
Länk till instruktionsvideos på Youtube som Carolines elever i ÅK 9 har lagt upp som en del av sin undervisning, att skapa värde för andra utanför klassrummet.

Till filmerna på Youtube


Mer information om värdeskapande lärande
Fram till 2016 ska pedagoger i Sundsvalls förskolor och skolor få möjlighet att lära sig mer om värdeskapande som pedagogik som en del i målet Sveriges bästa skola 2021.

Utbildningssatsningen som är baserad på forskning från Chalmers entreprenörskola och stiftelsen Drivhuset, det värdeskapande lärandet påbörjades hösten 2014. Det handlar om att låta elever lära sig genom att använda kunskap i skolan för att skapa någonting av värde för minst en person utanför skolan. Att skapa värde för andra individer ger ofta upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande, vilket har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan. Det blir viktigt när det är på riktigt.

Forskning visar på mycket goda resultat när denna pedagogik används och att det är känslorna och upplevelserna i processen som har stor betydelse. Värdeskapande leder till ett antal olika sorters känslomässiga händelser som till exempel osäkerhet, samverkan med omvärlden och att presentera inför andra människor. Detta bygger i sin tur upp viktiga kompetenser såsom självinsikt, tolerans för osäkerhet, självförtroende och social förmåga. Kompetenser som är direkt kopplade till Läroplanen.

100 skolledare och förvaltningsledningen har redan gått utbildningen och en pilotgrupp med elever, lärare och representanter från arbetslivet ska startas upp i vår. 

Inom Värdeskapandeprojektet vill man även att pedagogerna ska uppmärksamma och använda sig av metoden och verktygen genom att processledarna ska komma ut till skolorna och ha en dialog med dem om hur man kan göra i praktiken. Tanken är att ge pedagogerna stöd i deras undervisning, en undervisning som hjälper elever att nå högre måluppfyllelse. 

Skolverket har uppmärksammat Sundsvalls kommuns satsning och säger att arbetet som har börjat i Sundsvall kommer att få väldigt många ringar på vattnet till övriga kommuner

Mer information om Sveriges bästa skola 2021

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media