Kunskapsdraken tilldelas Kristina Nordlander och Annelie Max på Bredsands skola

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge Kunskapsdraken i januari 2013 till Kristina Nordlander och Annelie Max.

Motivering

Kristina arbetar som klasslärare i åk 3 och Annelie arbetar som specialpedagog. De har på ett naturligt sätt fått in genrepedagogik och iPad som en del i sin undervisning och sprider sin kunskap både till kollegor på skolan och till andra.

Prisutdelning

Utdelningen sker vid nämndssammanträdet 29 januari, kl.14.00 och mötet hålls i rum 654A på barn- och utbildningskontoret.

Fakta om Kunskapsdraken

Kunskapsdraken är en utmärkelse som delas ut en gång varje månad för att uppmärksamma goda förebilder och verksamheter som utmärkt sig för sitt goda arbete. Personal, elever eller verksamheter har möjlighet att nomineras för goda insatser.

Kontaktperson:
Birgitta Söderqvist, Rektor
Telefon: 060-55 45 88
Mobil: 070-556 98 55

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera