Kunskapsdraken tilldelas Kulans förskola

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att utmärkelsen Kunskapsdraken ska delas ut
till Kulans förskola. Motiveringen är att förskolan arbetar mycket bra med funktionshindrade
barn.

Förskolan Kulan tilldelas i januari priset Kunskapsdraken. Det är förskolans goda arbete med funktionshindrade barn som ligger till grund för beslutet. Både personal och föräldrar har uppmärksammat att förskolan arbetar på ett mycket medvetet sätt med eleverna, och framförallt att personalen använder stödtecken som en viktig del i kommunikationen med barnen.

Utmärkelsen kommer att delas ut i KS-salen i kommunhuset den 30 januari kl.13.00. Representanter från Kulans förskola kommer i samband med detta att berätta mer om sin verksamhet och beskriva hur de arbetar.

Fakta om Kunskapsdraken

Kunskapsdraken är en utmärkelse som delas ut en gång varje månad för att uppmärksamma goda förebilder och verksamheter som utmärkt sig för sitt goda arbete. Personal, elever eller verksamheter har möjlighet att nomineras för goda insatser.

 

Kontaktperson: Ing-Marie Åslund, Tfn: 070-348 53 59

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera