Lars Ahlin-stipendiat 2014 - inbjudan till presskonferens

Sundsvalls stadsbibliotek och Lars Ahlin-sällskapet inbjuder
till presskonferens onsdagen den 20 november kl 16.00 för att
presentera 2014-års Lars Ahlin-stipendiat.

Presskonferensen äger rum i Kulturmagasinet, café Skonerten

Utdelningen av Lars Ahlin-stipendiet sker i april i
Kulturmagasinet på Lars Ahlins torg. Datum faställs inom kort.

Lars Ahlin-stipendiet inrättades av Sundsvalls kulturnämnd
1991 efter ett förslag från Sundsvalls litterära sällskap. Utdelningen skall
ske vartannat år.

Reglerna för utdelandet av stipendiet är följande:
Stipendiet skall utdelas till författare vilkas verk har
frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar anknytning
till Sundsvallsområdet. Stipendiet kan även utdelas till stöd för forskning
kring Lars Ahlins liv och diktning.
Prissumman är 50. 000 kr samt en medaljong utarbetad av Ulf Linde.

Välkomna!

Helene Swenne
Bibliotekschef

Erica Wikström-Holländer
Stadsbiblioteket

Ulf Johansson
Lars Ahlin-sällskapet

Kontaktperson: Ulf Johansson, tel: 060-191846 ulf.lk.johansson@sundsvall.se

Taggar: