Lättare för lokala entreprenörer att lämna anbud

Report this content

Nu blir det möjligt att dela upp upphandlingar inom byggområdet i geografiska områden. Det gynnar lokala entreprenörer och är ett resultat av den upphandlingsstrategi majoriteten beslutade om under förra mandatperioden.

- Vi vill underlätta för lokala entreprenörer att lämna anbud. Det kan till exempel innebära ramavtal för plåtslagerier i Stöde. Ett lokalt företag har judessutom en konkurrensfördel eftersom det finns på plats och därmed inte har samma kostnader för resor, säger Hans Forsberg (C), ordförande för kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott.

Att upphandlingar delas upp i mindre områden (geografiska och bolagsspecifika) säkrar att även små och medelstora företag har möjlighet att få kontrakt. Speciellt fokus ligger på landsbygdsområdena Stöde, Indal och Liden.

Upphandlingen om takarbeten inom byggområdet beslutas i service- och förvaltningsutskottet 11 juni. Den täcker hela kommunkoncernens behov av arbeten med takunderhåll. Kontraktsvärdet är på 80 miljoner kronor.

Upphandlingssättet är ett led i kommunens inriktning mot kategoristyrt inköpsarbete som ett sätt att få ner totalkostnaden för underhållsarbeten.

Förutom goda ekonomiska effekter finns även miljömässiga fördelar med upphandlingssättet.

Kontakt

Hans Forsberg (C), ordförande för kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott
Telefon: 070-647 95 14, 060-19 14 61

Taggar:

Media

Media