Ljuskonst tar plats i Sundsvall

Två konstnärer har fått i uppdrag av Sundsvalls Museum att arbeta med ljusinstallationer under hösten. Projektet är en del i kommunens arbeta med att skapa mötesplatser för spontankultur med syfte att öka tillgängligheten och närheten till kulturaktiviteter.

Tanken är att låta kultur ta plats på lite mer oväntade ställen. Dascha Esselius verk Aurora Borealis VI visas utanför Kulturmagasinets västra gavel, mot Navet, kvällstid under perioden 28 oktober till och med 11 november. Tina Willgrens verk visas kvällstid i anslutning till Opalen i Kvissleby. Första visningen är den 3 november.

Såhär beskriver konstnärerna själva sina verk:

Aurora Borealis VI med Dascha Esselius
En videoinstallation inspirerad av fenomenet norrsken. Under tusentals år har människan förundrats över norrskenet, som har fått sin vetenskapliga förklaring först för drygt hundra år sedan av den norske vetenskapsmannen Kristian Birkeland. Fram till dess var norrskenet förknippad med mystik, metafysik och saga. Detta inte bara för nordbor. Innan det elektriska ljusets intåg var norrskenet synligt även på de sydliga breddgraderna.

I projektionsrummets centrum, mitt bland norrskenets slöjor vilka dyker upp och försvinner mot Kulturmagasinets Västra gavelns glasfasad ser vi en mänsklig kropp, en shaman som med sina rörelser manar fram fornnordiska bildsymboler. Bilderna träder fram, vävs samman och transformeras till bildfragment hörande i andra kulturer än den nordiska. En allegorisk akt över vår tids sammansmältning av olika kulturer. Kanske är shamanen en man, en kvinna, ett barn eller en robot. Det vi ser, ser vi också med vårt inre öga. Var och ens referensramar är medskapande i den personliga upplevelsen.

Videotitel: "Flimrar förbi" av Tina Willgren
I videon ”Flimrar förbi” flyter historien och nutiden samman. Med skuggfigurer, dokumentärt och dramatiserat material har jag försökt frammana vardagsscener som anknyter till Kvissleby. Glimtar från Big Bang blandas med bilder av skördearbetare vid Dövikssjön, cyklister, forntida steg i snö och ormkraniet som sades utgöra bevismaterial mot Elin i Kvissle. Samtidigt drar skepnader från andra epoker förbi. I min video har jag intresserat mig för hur de flesta vardagliga situationer genom historien har fallit i glömska och hur det förgångna kan påverka och interagera med nutiden.

Mer information:
Anna Molin, kultursekreterare Sundsvalls museum, 070-185 76 99

Dascha Esselius, konstnär, 0709-78 08 17

Tina Willgren, konstnär, 073-685 15 56

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media