Lyckad satsning på yrkesinriktad undervisning - samtliga busschaufförer i första utbildningsomgången har fått arbete

Samtliga 21 elever som i höstas började yrkesutbildning bussförare i kombination med Sfi/Sva (Svenska som andraspråk) inom Vuxenutbildning har fått arbete, eller är lovade anställning, om de klarar utbilningen. Utbildningstiden är 40 veckor och kursslutet är den 15 december, men några elever har redan klarat kursen och är ute i anställning.

  – I dagsläget ser det ut som alla elever kommer att få betyg i samtliga kurser. Ett resultat om 100 procent godkända elever känns såklart väldigt kul. Nobina har sagt att de kan anställa 40 Bussförare nu på en gång, och samtliga elever som klarar utbildningen är lovad anställning. Med tanke på den stora efterfrågan på bussförare startade vi i mitten av oktober upp en ny utbildningsomgång med lika upplägg, säger Kjell Andersson, Rektor Vuxenutbildningen, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Endast 20 procent av landets kommuner erbjuder just Yrkesinriktad undervisning för elever inom Sfi och Grundläggande Vuxenutbildning*). Sundsvall är en av dessa kommuner. Tre kurser med totalt 37 elever startade nu i våras: Bussförare, Byggutbildning samt Hotell och konferens.

– Den är otroligt kul att se ett konkret resultat av en medveten politik som har syftat till att minska tiden innan man som nyanländ kan gå ut i jobb. Genom ett fantastiskt arbete av Vuxenutbildningen men främst av de individer som har gått utbildningen så har vi nu ett antal personer som går direkt ut i anställning i ett yrke där det råder stor brist på arbetskraft. Häftigt är ordet, säger Christiane Rüdiger (V), ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Yrkesinriktad undervisning beskrivs som en nyckel till framgång till ett arbete för nyanlända och personer som saknar grundskolekompetens. Totalt i Sverige erbjuder 20 procent av Sveriges kommuner denna typ av utbildning.  

– Vi satsar på yrkesutbildning i kombination med Sfi/Grundläggande för att det ger möjlighet till arbete. Vi har inte råd att ha en arbetslöshet på över 30 procent bland utlandsfödda när det finns möjlighet till arbete genom att yrkesutbilda sig inom bristyrken. Detta är ett av våra uppdrag på Vuxenutbildningen, och politiken både lokalt och nationellt står bakom detta oavsett politisk tillhörighet, säger Kjell Andersson.

Under utbildningen läser eleverna i så kallade yrkesspår och får en yrkesutbildning samtidigt som de läser svenska eller grundskolekompetens. I vår startade tre kurser, Bussförare, Byggutbildning samt Hotell och konferens, varav de två sistnämnda är basutbildningar som senare kan kompletteras med speciella yrkesinriktningar inom respektive programområde. I höst startar Restaurang, och en ny omgång av de tre kurser som startade i vår.
 

För mer information
Kjell Andersson, Rektor, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon: 073-274 59 84, E-post: Kjell.O.Andersson@sundsvall.se

Christiane Rüdiger (V), Ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Telefon 070-882 44 48, E-post christiane.rudiger@sundsvall.se

*) Uppgifter hämtade från Skolverket

https://www.skolverket.se

Mer information om Vuxenutbildningen

http://vuxenutbildning.org

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media