Lyckad Seniordag i Kulturmagasinet

På måndagen arrangerades kommunens Seniordag i Kulturmagasinet där seniorer fick chansen att på ett och samma ställe, i lugn och ro, få ta del av nyheter och få svar på de flesta av de frågor som finns för seniorer och deras anhöriga

Olika utställare fanns på plats på Lars Ahlins torg och i Unga Magasinets lokaler för att möta Sundsvalls seniorer, både för att visa upp vad som finns att göra som aktiv senior och att lyssna av vad dagens seniorer behöver och efterfrågar i hjälp och service. Besökarna tog del av ny teknik från företag och kunde prova på VR. I fullsatta föreläsningar fick seniorerna dessutom ta del av många nyttiga tips och fick inblick i ny välfärdsteknik. Dagen var välbesökt och arrangörsgruppen uppskattar att det var upp emot 300 personer som besökte Seniordagen.

Seniordagen är ett samarrangemang mellan flera av förvaltningarna i kommunen och kommunens pensionärsråd (KPR). Flera av Sundsvalls kommuns politiker fanns också på plats och minglade runt bland besökarna, en av dem var Malin Larsson, ordförande i Socialnämnden.

– Det var roligt att Seniordagen var så välbesökt och att många verkade uppskatta evenemanget. Det märktes att årets tema om digitalisering skapade stort engagemang och intresse från besökarna och det känns extra roligt att det är något som vi nu satsar på inom socialtjänsten, säger Malin Larsson.

Kontakt:
Malin Larsson, ordförande i Socialnämnden
Telefon: 060-19 18 77
malin.larsson@sundsvall.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media