Magnus Svensson och SmålandsVillan prisas av Sundsvalls kommun för sitt arbete med mångfald

På nationaldagen den 6 juni delar Sundsvalls kommun ut Integrations- och mångfaldsstipendium på 10 000 kronor, samt en Utmärkelse för mångfald i arbetslivet. Stipendiet går till Magnus Svensson, projektledare i Skönsberg Sundsvall Idrottsförening (SKB Sundsvall)och utmärkelsen till SmålandsVillan.

Utdelning av stipendiet sker i samband med firandet av nationaldagen, cirka klockan 12:45, på Stora Torget.

– Det är med stolthet som jag kan presentera två värdiga vinnare av årets stipendier. Sundsvall behöver ta tillvara på den kraft och innovationsrikedom som finns. Det är den som bygger upp ett samhälle där vi lever – tillsammans, säger Christiane Rüdiger, ordförande för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Motiveringen till Magnus Svensson för Integrations- och mångfaldsstipendiet lyder:
”Magnus är en person som är engagerad och jobbar hårt för att ordna ett likställt liv för invandrare och svenskar. Han har skapat ett bra förenings- och idrottsliv för många barn och föräldrar. Magnus Svensson är en eldsjäl som bygger broar mellan människor oavsett olikheter och ursprung. Han lever och lär efter idrottens värdegrunder – allas rätt att vara med. Med sin empati och känsla för människors lika värde är Magnus ett föredöme.”

Genom att överlämna Utmärkelsen för arbete med mångfald i arbetslivet till SmålandsVillan vill Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration uppmärksamma och uppmuntra SmålandsVillans engagemang och framsynthet i mångfaldsarbetet.

Motiveringen lyder:
”Smålandsvillan AB har genom sitt långsiktiga och målmedvetna arbete bidragit till ett mer inkluderande arbets- och samhällsliv. Med deras fokus på kompetens på arbetsplatsen bidrar de på ett föredömligt sätt till ett utvecklat arbetsklimat som präglas av öppenhet, samarbetsanda och vilja till utveckling. Inriktningen att mångfald ska genomsyra hela företaget gör Smålandsvillan till en god förebild och ett gott exempel för verksamheter som vill främja mångfald i arbetslivet.”

– Alla Sundsvallsbor är viktiga i ambitionen att alla nyanlända ska känna sig delaktiga i samhället, både socialt och i arbetslivet. Därför vill vi uppmärksamma initiativ som bidragit till ett inkluderande synsätt och detta gör vi genom att på Nationaldagen dela ut ett stipendium och en utmärkelse, och även genom att uppmärksamma de personer som fått svenskt medborgaskap med ett arrangemang i Stadshuset, säger Pia Söderlund, Verksamhetschef Integration, Favi, Förvaltningen för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration.

Två ansökningar/förslag till Integrations- och mångfaldsstipendium och tre förslag till Utmärkelse för mångfald i arbetslivet hade inlämnats vid ansökningstiden utgång.

För mer information
Saleh Dirawi, Samordnare Integration, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-372 01 88, E-post saleh.dirawi@sundsvall.se

Christiane Rüdiger (V), ordförande Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, telefon 060-19 89 63, 070-181 44 26, E-post: christiane.rudiger@sundsvall.se

Pia Söderlund, Verksamhetschef Integration, Favi (Förvaltningen för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration), Telefon: 060-19 89 49, Mobil: 073-275 48 00, E-post: pia.z.soderlund@sundsvall.se  

Magnus Svensson, stipendiat Integrations- och mångfaldsstipendiet, Telefon 070-045 00 26.

Smålandsvillan, Michael Kraft, Utmärkelse för mångfald i arbetslivet, Telefon 070-600 25 32.

 

Bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade 2001-04-23 att instifta ett årligt Integrations- och mångfaldsstipendium på 10 000 kronor för att uppmärksamma och ställa integrationsfrågorna mer i fokus. Stipendiet delas ut av Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi).

Stipendiet kan tilldelas enskild person, organisation eller företag och ska uppmärksamma nytänkande och goda exempel i mångfaldsarbetet, samt inspirera ännu fler att arbeta för ett integrerat Sundsvall. Stipendiemottagaren ska vara bosatt i Sundsvalls kommun.

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 2019 beslutat att tilldela Magnus Svensson 2019 års Integrations- och mångfaldsstipendium.

Kommunen har utökat sitt mottagande av flyktingar för de närmsta åren, och fler invandrare bosätter sig i Sundsvall. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration beslutade 2008-02-27 att instifta en särskild Utmärkelse för mångfald i arbetslivet som ska delas ut på nationaldagen.

Utmärkelsen kan tilldelas en organisation, arbetsplats eller enskild person som på ett föredömligt sätt främjat mångfald i arbetslivet. Mottagaren ska vara bosatt i Sundsvalls kommun.

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 2019 beslutat att tilldela SmålandsVillan 2019 års Utmärkelse för mångfald i arbetslivet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media